Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnitřní trh v červenci 2018

Euroskop, 10.08.2018

Junckerův plán překročí investiční cíl, Komise chce zlepšit podnikatelské prostředí v zájmu investorů

  • Junckerův plán byl podle EU úspěšný a má pokračovat

  • EU chce pomoci investorům z EU dovolávat se u správních orgánů a soudů svých práv

 

Krátce...

 

Junckerův plán překročí investiční cíl

  • EFSI mobilizoval od července 2015 v celé EU investice ve výši 335 mld. €.

  • Komise zhodnotila konkrétní úspěchy investičního plánu.

Komise 18. 7. 2018 informovala o tom, že Evropský fond pro strategické investice (EFSI) mobilizoval od července 2015 v celé EU investice ve výši 335 mld. €. Komise a skupina Evropské investiční banky (EIB) splnily stanovený závazek mobilizovat 315 mld. € dodatečných investic v rámci investičního plánu pro Evropu, Junckerova plánu. Celkově bylo schváleno 898 akcí, které měly aktivovat investice ve výši 335 mld. € ve všech 28 členských státech EU. V roce 2015 byl EFSI zřízen, což mělo odstranit nedostatek investic (více v příspěvku „Komise chce znovu nastartovat růst“, Vnitřní trh v listopadu 2014).  Přístup k financování by mělo využít 700 tis. malých a středních podniků. Evropská rada a EP se v roce 2017 dohodly na prodloužení doby trvání a zvýšení jeho kapacity na 500 mld. € do konce roku 2020 (více v příspěvku „EU chystá rozšíření a posílení EFSI“, Vnitřní trh v září 2017). Kromě financování inovativních projektů a nových technologií podpořil Junckerův plán další cíle EU, např. v oblasti digitální, sociální a dopravní politiky. Dle hodnocení má 15 mil. domácností přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení; bylo postaveno nebo zrenovováno více než 500 tis. jednotek sociálního a dostupného bydlení; 30 mil. Evropanů má přístup k lepším zdravotním službám; 95 mil. cestujících ročně profituje z lepší železniční a městské infrastruktury; 7,4 mil. domácností je zásobováno obnovitelnou energií.

 

Komise chce zlepšit podnikatelské prostředí v zájmu investorů

  • Cílem sdělení je zabránit tomu, aby členské státy přijímaly opatření v rozporu s předpisy EU.

  • Na vnitrounijní dvoustranné dohody o investicích už se investoři nemají spoléhat.

Komise 19. 7. 2018 vydala doporučení, která by měla pomoci investorům z EU dovolávat se u správních orgánů a soudů svých práv a členským státům chránit veřejný zájem v souladu s právem EU. Obecně má sdělení zlepšit podnikatelské prostředí v zájmu investorů z EU. Cílem je zabránit tomu, aby členské státy přijímaly opatření v rozporu s předpisy EU, a pomoci investorům domoci se svých práv u vnitrostátních správních orgánů a soudů. V neposlední řadě má také pomoci právníkům s uplatňováním předpisů EU. Sdělení stanovuje postupy, které mají chránit práva investorů a dává jim možnost domáhat se jich u vnitrostátních správních orgánů a soudů. Na vnitrounijní dvoustranné dohody o investicích už se investoři nemají spoléhat. Komise je opakovaně prohlásila za protiprávní, protože se prolínají s pravidly jednotného trhu EU a určité investory diskriminují. Protiprávnost rozhodčího řízení mezi investorem a státem zakotveného v těchto dohodách nedávno potvrdil i Soudní dvůr EU (rozsudkem v případu Achmea). V návaznosti na rozsudek Komise zintenzivnila dialog se všemi členskými státy a vyzvala je, aby tento druh bilaterálních dohod ukončily. Sdělení stanovuje několik zásad: (1) Volný pohyb kapitálu, služeb, zboží a pracovníků uvnitř jednotného trhu EU jsou základní svobody občanů EU. (2) Rozhodčí řízení mezi členským státem a investorem z jiného členského státu, a to i na základě vnitrounijních dvoustranných dohod o investicích, je v rozporu s právem EU. (3) Právo EU umožňuje trhy regulovat ve prospěch oprávněného veřejného zájmu, jakým je veřejná bezpečnost, veřejné zdraví, sociální práva, ochrana spotřebitele či ochrana životního prostředí, což muže mít na investory negativní dopad.