Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2018

Euroskop, 09.11.2018

Rada hodlá zavést nové limitní hodnoty expozice pro dalších 8 karcinogenů a mutagenů

  • Unie pokračuje v ochraně pracovníků před nebezpečnými látkami

 

Krátce...

 

Rada hodlá zavést nové limitní hodnoty expozice pro dalších 8 karcinogenů a mutagenů

  • EU chce chránit pracovníky před expozicí karcinogenům nebo mutagenům.

  • Návrh směrnice obsahuje 8 nebezpečných látek.

Coreper 24. 10. 2018 schválil prozatímní dohodu, které bylo dosaženo 11. 10. 2018 s EP ohledně směrnice o ochraně pracovníků před expozicí karcinogenům nebo mutagenům na pracovišti. Novou směrnicí se má změnit směrnice stávající, přijatá v roce 2004, a to zavedením limitních hodnot expozice pro dalších 8 karcinogenů či mutagenů. První revize směrnice z roku 2004 byla provedena v roce 2017, kdy byly stanoveny mezní hodnoty expozice pro dalších 11 karcinogenů (více v příspěvku „Ochrana pracovníků před rakovinotvornými látkami se opět posiluje“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2018). Nová úprava by měla obsahovat: (1) Emise výfukových plynů ze vznětových motorů: pro všechny výfukové plyny ze vznětových motorů je stanovena limitní hodnota expozice ve výši 0,05 mg/m³, měřeno jako elementární uhlík. Tato limitní hodnota by měla vstoupit v platnost 2 roky od uplynutí lhůty pro provedení a 5 let od skončení této lhůty v odvětvích hlubinné těžby a výstavby tunelů. (2) Minerální oleje, které již byly použity ve spalovacích motorech: směrnicí se pro použité motorové oleje zavádí poznámka „pokožka“ upozorňující na možnost závažného pronikání látky kůží. Expozici použitým motorovým olejům lze omezit osvědčenými postupy, jako je používání rukavic a dalších osobních ochranných prostředků. (3) Trichlorethylen: tato látka se běžně používá jako průmyslové ředidlo a rovněž při výrobě fluorokarbonovch chladiv. Podle nových pravidel musí být dlouhodobá expozice pracovníků této látce omezena na 54,7 mg/m³ a krátkodobá expozice na 164,1 mg/m³. (4) Epichlorhydrin: expozice této látce, používané například při výrobě plastů a epoxidových lepidel a pryskyřic, bude muset být omezena na 1,9 mg/m³. Kromě toho se směrnicí zavádí poznámka „pokožka“ upozorňující na možnost závažného pronikání kůží. (5) Ethylendichlorid: návrhem směrnice se stanoví limitní hodnota expozice ve výši 8,2 mg/m³, jakož i poznámka „pokožka“ upozorňující na možnost závažného pronikání kůží. Ethylendichlorid se běžně používá k výrobě vinylchloridu, jenž je následně konvertován na polyvinylchlorid (PVC). (6) Směsi polycyklických aromatických uhlovodíků, zejména takové, jež obsahují benzo[a]pyren: k expozici těmto směsím může docházet při práci obnášející procesy spalování, jako v případě výfukových plynů ze spalovacích motorů. Návrhem směrnice se zavádí poznámka „pokožka“ upozorňující na možnost závažného pronikání kůží. Návrh směrnice bude postoupen EP ke schválení a ke konečnému přijetí Radou by mělo dojít v průběhu zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 6. 12. 2018. Lhůta pro provedení do vnitrostátního práva by měla být 2 roky.

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021