Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Výchova, vzdělání a mládež v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019

Podpora vědy a výzkumu dle reportu Eurostatu, DiscoverEU: dalších 14 500 mladých lidí se může vydat na cestu po Evropě

 

  • Eurostat zveřejnil data o investicích do vědy a výzkumu

  • DiscoverEU má svoje výherce

 

Krátce…

 

Podpora vědy a výzkumu dle reportu Eurostatu

  • Členské státy v roce 2017 poskytly na výzkum a vývoj dohromady téměř 320 mld. €. 

  • V roce 2017 byly nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj jako procento HDP zaznamenány ve Švédsku a Rakousku.

Eurostat 10. 1. 2019 zveřejnil data za rok 2017 o vynaložených prostředcích členských států na výzkum a vývoj. Členské státy poskytly dohromady téměř 320 mld. €. Výdaje na výzkum a vývoj jako procento HDP (tzv. intenzita výzkumu) činily v roce 2017 2,07 %, v roce 2016 to bylo 2,04 %. Výdaje na výzkum a vývoj jako procento HDP byly v EU mnohem nižší než v Jižní Koreji (4,22 % v roce 2015), v Japonsku (3,28 % v roce 2015) a v USA (2,76 % v roce 2015). Podobná úroveň byla zaznamenána v Číně (2,06 % v roce 2015). V Rusku (1,1 % v roce 2015) a Turecku (0,96 %) byla naopak nižší. Sektor podnikání (66 %) je nadále hlavním odvětvím, ve kterém byly vynaloženy výdaje na výzkum a vývoj, následuje vysokoškolské vzdělávání (22 %), vládní sektor (11 %) a soukromý neziskový sektor (1 %). V roce 2017 byly nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj jako procento HDP zaznamenány ve Švédsku (3,33 %) a Rakousku (3,16 %), následovalo Dánsko (3,06 %) a Německo (3,02 %) - výdaje na výzkum a vývoj přesahovaly 3 % HDP. Finsko (2,76 %), Belgie (2,58 %) a Francie (2,25 % v roce 2016) zaznamenaly výdaje na výzkum a vývoj v rozmezí od 2,0 -3,0 % HDP. Na opačném konci stálo 8 členských států, které měly výdaje pod 1 %: Rumunsko (0,5 %), Lotyšsko (0,51 %), Malta (0,55 %), Kypr (0,56 %), Bulharsko (0,75 %), Chorvatsko (0,86 %), Litva a Slovensko (0,88 %). Za posledních 10 let se intenzita výzkumu a vývoje zvýšila ve 20 členských státech, přičemž nejvyšší růst byl zaznamenán v Rakousku (z 2,42 % v roce 2007 na 3,16 % v roce 2017) a v Belgii (z 1,84 % v roce 2007 na 2,58 % v roce 2017). Naopak pokles byl zaznamenán v 6 členských státech – ve Finsku (-0,59 p. b.) a Lucembursku (-0,33 p. b.).

 

DiscoverEU: dalších 14 500 mladých lidí se může vydat na cestu po Evropě

  • Na základě soutěžních kritérií a při zohlednění kvóty pro každý členský stát EU bylo vybráno 14 536 mladých Evropanů.

  • Do soutěže DiscoverEU se přihlásilo téměř 80 tis. mladých.

Komise 14. 1. 2019 vyhlásila výsledky soutěže DiscoverEU a bylo vybráno takřka 15 tis. mladých lidí ve věku 18 let, kteří vyhráli jízdenku, s níž budou moci v období mezi 15. 4.-31. 10. 2019 až 30 dnů cestovat po Evropě. 2. kola soutěže Komise DiscoverEU se zúčastnilo téměř 80 tis. mladých lidí ze všech členských států EU (více v příspěvku „Iniciativa s cestováním pro mladé zdarma bude pokračovat“, Výchova, vzdělání a mládež v říjnu 2018 a v příspěvku „Mladí mohou zdarma procestovat Evropu“, Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2018). Na základě soutěžních kritérií a při zohlednění kvóty pro každý členský stát EU bylo vybráno 14 536 mladých Evropanů. S jízdenkou obdrží mladí lidé i cestovní pokyny a budou se moci navzájem kontaktovat na sociálních médiích. Iniciativa DiscoverEU má za cíl lidem ve věku 18 let poskytovat příležitost poznávat evropské kulturní dědictví a rozmanitost, navazovat kontakty s dalšími mladými lidmi a objevovat svou evropskou identitu. Iniciativa byla zahájena v červnu 2018 na základě návrhu EP na přípravnou akci s rozpočtem ve výši 12 mil. € na rok 2018. V rámci 1. kola přihlášek dostalo možnost cestovat po Evropě přibližně 15 tis. mladých lidí. Na rok 2019 schválil EP na DiscoverEU částku ve výši 16 mil. €. Zahájení dalšího kola přihlášek plánuje Komise na léto 2019. V rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 navrhla Komise v květnu 2018 vyčlenit na DiscoverEU coby součást budoucího programu Erasmus+ částku 700 mil. €. Pokud návrh schválí EP a Rada, mohlo by se v uvedených 7 letech vydat na cesty dalších 1,5 mil. osmnáctiletých.