Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v březnu 2019

Euroskop, 10.04.2019

Komise ocenila EP za hlasování o návrhu zákazu nekalých obchodních praktik, Komise konkretizuje kritéria na biopaliva s vysokým rizikem ILUC

  • EP odsouhlasil návrh směrnice o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

  • Komise představila nařízení v přenesené pravomoci, které má omezit negativní dopad na stav půdy v důsledku pěstování plodin na biopaliva

  

Krátce…

 

Komise ocenila EP za hlasování o návrhu zákazu nekalých obchodních praktik

  • Nekalým obchodním praktikám v potravinovém řetězci odzvonilo, legislativu schválil EP, zbývá formální podpis Rady.

  • Legislativa zakáže na 16 nekalých obchodních praktik.

EP  12. 3. 2019 schválil návrh směrnice o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci, která byla dohodnuta zástupci EP a Rady v prosinci 2018 (více v příspěvku „Dohoda EP a Rady řeší nekalé obchodní praktiky v potravinovém řetězci“, Zemědělství a rybolov v prosinci 2018). Nová legislativa má zakázat na 16 nekalých obchodních praktik (opožděné platby, zrušení objednávky na poslední chvíli, jednostranné změny smluv aj.), pokud ale budou některé z nich předem řádně smluvně upraveny mezi prodávajícím a kupujícím, nová pravidla se neaplikují. Návrh se vztahuje na prvovýrobce, maloobchodníky, zpracovatele potravin, velkoobchody, družstva či organizace producentů, zkrátka všechny, kteří jsou zapojeni v potravinovém řetězci. Členské státy budou moci za nedodržení pravidel ukládat sankce. Legislativu nyní čeká již pouze formální schválení v Radě ministrů, začne platit 5 dní po zveřejnění v úředním věstníku.

 

Komise konkretizuje kritéria na biopaliva s vysokým rizikem ILUC

  • Do roku 2030 se mají biopaliva s vysokým rizikem ILUC úplně přestat pěstovat a používat.

  • Komise nyní nařízením v přenesené pravomoci říká státům, jak na to.

Komise 13. 3. 2019 přijala nařízení v přenesené pravomoci, které implementuje směrnici EP a Rady č. 2001/2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která představila postupné snižování národních limitů pro pěstování biopaliv s vysokým rizikem negativních dopadů v podobě nepřímých změn ve využívání půdy (tzv. ILUC – indirect land use change). Nařízení v přenesené pravomoci stanovuje, jak konkrétně dosahovat snížení limitů a to prostřednictvím (1) definice biopaliv s vysokým rizikem ILUC a (2) certifikace biopaliv s malým rizikem vzniku ILUC. Legislativa má zajistit, aby pěstování biopaliv neprodukovalo tolik negativních externalit v podobě zvýšení emisí, jako dosud a biopaliva byla skutečně čistší alternativou tradičních paliv. Nařízení začne platit 12. den po zveřejnění v úředním věstníku EU. 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v květnu 2020

Euroskop, 10.06.2020

Doprava v květnu 2020

Euroskop, 10.06.2020