Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Výchova, vzdělání a mládež v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019

Budoucí výzkumný program EU nabírá konkrétní obrysy

 

  • Stávající program Horizont 2020 by měl nahradit Horizont Evropa

 

Krátce…

 

Budoucí výzkumný program EU nabírá konkrétní obrysy

  • Program stanoví operační cíle a druhy činností pro provádění Horizontu Evropa – rámcového programu EU pro výzkum a inovace na období 2021–2027.

  • Dohoda nezahrnuje horizontální a finanční otázky, které jsou v současnosti předmětem jednání o příštím VFR.

Rada se 15. 4. 2019 dohodla na klíčových částech návrhu rozhodnutí Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont Evropa. Tento program stanoví operační cíle a druhy činností pro provádění Horizontu Evropa – rámcového programu EU pro výzkum a inovace na období 2021–2027. Rozhodnutí obsahuje ustanovení týkající se: hlavních rysů výzkumných činností v rámci každého klastru Horizontu Evropa; procesu víceletého strategického plánování, jež přijme Komise za včasné a intenzivní účasti členských států; provádění Evropské rady pro inovace (ERI); zpracování pracovních programů k provedení zvláštního programu, které přijme Komise; rozšíření účasti na výzkumných činnostech financovaných z programu Horizont Evropa; nebo posílení Evropského výzkumného prostoru. Dohoda nezahrnuje horizontální a finanční otázky, které jsou v současnosti předmětem jednání o příštím víceletém finančním rámci EU na období 2021–2027. Tyto otázky a zejména konečné částky budou záviset na dohodě o příštím VFR, jíž má být dosaženo na základě politických pokynů hlav států a předsedů vlád. Rada návrh rozhodnutí přijme poté, co obdrží stanovisko EP a Evropského hospodářského a sociálního výboru, a jakmile bude dosaženo úplné dohody o VFR a o návrhu nařízení o Horizontu Evropa.

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Doprava v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020