Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Výchova, vzdělání a mládež v červnu 2019

Euroskop, 10.07.2019

Vybralo se prvních 17 „Evropských univerzit“

  • Univerzity v EU mají spolupracovat v rámci aliancí

 

Krátce…

 

Vybralo se prvních 17 „Evropských univerzit“

  • Masarykova univerzita a Univerzita Karlova patří do Evropských univerzit

  • Evropské univerzity mají spolupracovat mezi institucemi, jejich studenty a zaměstnanci.

Komise 26. 6. 2019 oznámila jména vysokoškolských institucí v EU, které mají být součástí prvních aliancí „Evropských univerzit“. Tyto aliance mají za cíl zvýšit kvalitu a atraktivitu evropského vysokoškolského vzdělávání a posílit spolupráci mezi institucemi, jejich studenty a zaměstnanci.  Z 54 obdržených přihlášek bylo vybráno 17 univerzit zahrnujících 114 vysokoškolských institucí ve 24 členských státech, a to na základě hodnocení 26 externích odborníků – rektorů, profesorů či výzkumných pracovníků, které jmenovala Komise. Evropské univerzity jsou nadnárodní aliance vysokoškolských institucí z celé EU, které sdílejí dlouhodobou strategii a propagují evropské hodnoty a identitu. Cílem iniciativy je posílit mobilitu studentů a zaměstnanců univerzit a podpořit kvalitu, inkluzivní charakter a konkurenceschopnost evropského vysokoškolského vzdělávání. Mezi vybrané Evropské univerzity bylo zařazeno několik vysokoškolských institucí po celé EU – od univerzit aplikovaných věd přes technické univerzity či akademie výtvarného umění až po vysoké školy zaměřené na výzkum. Za ČR se bude účastnit Masarykova univerzita a Karlova univerzita. Evropské univerzity se mají stát meziuniverzitními kampusy, v jejichž rámci se mají studenti, doktorandi, zaměstnanci a výzkumní pracovníci moci pohybovat. Mají sdružovat různé oblasti odbornosti, platformy a zdroje s cílem vytvořit společné osnovy a moduly pro různé obory. Tyto osnovy mají být flexibilní a umožnit studentům individualizovat si své vzdělávání, tj. zvolit si, kdy a kde budou studovat či na jaké škole získají „evropský“ diplom. Částka 60 mil. €, která byla původně na tuto novou iniciativu programu Erasmus+ vyčleněna, byla navýšena na 85 mil. €. Jednotlivé aliance by měly obdržet v příštích letech až 5 mil. €. Tato první výzva – spolu s druhou výzvou, která má být vyhlášena na podzim 2019 – otestuje různé modely realizace nové koncepce Evropských univerzit a jejího potenciálu k posílení vysokoškolského vzdělávání. Zatímco některé aliance jsou komplexní a zahrnují všechny obory, jiné jsou zaměřeny např. na udržitelnost městských pobřežních oblastí, společenské vědy nebo celosvětové zdraví. Každá aliance se skládá v průměru ze 7 vysokoškolských institucí ze všech částí EU. Komise navrhla tuto novou iniciativu vedoucím představitelům EU před sociálním summitem v Göteborgu v listopadu 2017 (více v příspěvku „V EU vzniká evropský pilíř sociálních práv“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2017 a v příspěvku „Komise chce pokročit při provádění evropského pilíře sociálních práv“, Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2017). V prosinci 2017 iniciativu schválila Evropská rada, jež vyzvala k vytvoření nejméně 20 Evropských univerzit do roku 2024. Iniciativa je rovněž součástí úsilí o vybudování Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Koncepce Evropských univerzit byla vypracována společně s členskými státy, vysokoškolskými institucemi a studentskými organizacemi. V reakci na výzvu programu Erasmus+ „Evropské univerzity“, jež byla vyhlášena v říjnu 2018, se sešly přihlášky od 54 aliancí zahrnujících více než 300 vysokoškolských institucí z 28 členských států a dalších zemí, jež se účastní programu Erasmus+.

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021

Vnitřní trh v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021