Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnější obchodní vztahy v červenci 2019

Euroskop, 09.08.2019

EU a USA završily dohodu o vzájemném uznávání léčiv, EU a Kanada nadále posiluje vzájemné nejen obchodní vztahy, Komise zveřejnila zprávu o provádění společného prohlášení EU a USA

 • Dohoda o vzájemném uznávání léčiv je součástí závazku EU a USA postupně omezit překážky a zvýšit objem obchodu v řadě odvětví

 • Summit EU-Kanada přinesl novou dohodu o partnerství v oblasti oceánů

 • Transatlantické obchodní vztahy se podařilo posunout na novou úroveň, uvedla Komise ve zprávě o pokroku 

  

Krátce…

 

EU a USA završily dohodu o vzájemném uznávání léčiv

 • Na Evropu a USA dohromady připadá více než 80 % celosvětového prodeje nových léčivých přípravků.

 • Dohoda by měla ušetřit finance, které budou moci zástupci průmyslu i veřejné orgány využít ke kontrolám továren v jiných zemích, které jsou velkými výrobci léčiv.

 • Pro spotřebitele by měla dohoda přinést výhody v podobě vysoce kvalitních léčivých přípravků, které budou rychleji a levněji dostupné.

EU a USA 11. 7. 2019 dokončily implementaci dohody o vzájemném uznávání týkající se inspekcí výrobních míst pro humánní léčivé přípravky  (více v příspěvku „Vzájemné uznávání kontrol výrobců léčivých přípravků mezi EU a USA v další fázi“, Veřejné zdraví v listopadu 2017). Tato dohoda se mezi některými členskými státy a USA začala uplatňovat od roku 2017. Postupně americký Úřad pro potraviny a léčiva uznal regulační orgány všech členských států. Posledním státem bylo Slovensko, což představuje finální krok k provedení dané dohody. Základem dohody je, že EU a USA uplatňují při kontrolách správné výrobní praxe u humánních léčivých přípravků srovnatelné postupy. Uzavřením dohody se předpokládá rychlejší a levnější uvádění léčiv na trh. Společně s dohodou o vzájemném uznávání se začne uplatňovat také výjimka u zkoušení šarží, což znamená, že kvalifikovaní odborníci farmaceutických společností v EU již nebudou muset provádět kontrolu kvality, jestliže již proběhla v USA. Nyní bude cílem rozšířit působnost dohody na veterinární léčivé přípravky, humánní vakcíny a léčivé přípravky získané z plazmy.

 

EU a Kanada nadále posiluje vzájemné nejen obchodní vztahy

 • EU a Kanada se zavázaly k plnění závazků v oblasti změny klimatu a oceánů.

 • Představitelé obou stran zdůraznili pozitivní dopad CETA na vzájemný vývoz a pozitivní obchodní bilanci.

 • Uznali také zásadní úlohu nové dohody o jmenné evidenci cestujících (PNR), jednak pro zvyšování bezpečnosti, jednak pro zajištění ochrany soukromí a osobních údajů.

Dne 18. 7. 2019 proběhl 17. summit EU-Kanada, kde obě strany potvrdily závazek společně řešit globální výzvy. Jedním z hlavních výstupů summitu bylo podepsání dohody o partnerství v oblasti oceánů. Dohoda obsahuje závazky bojovat proti negativním účinkům nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, znečištění moří a změně klimatu. Cílem je také usnadnit udržitelný rozvoj mořského a námořního odvětví a provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Obě strany rovněž vyzdvihly pokrok, kterého bylo dosaženo od podpisu CETA. Dle nejnovějších údajů se tak např. vývoz z EU do Kanady v roce 2018 ve srovnání s průměrem za předchozí 3 roky zvýšil o 15 %. Nejpatrnější růst byl zaznamenán u průmyslových výrobků, jakými jsou spalovací motory, tramvajové lokomotivy a součástky, nábytek, parfémy a kosmetika. U zemědělských a potravinářských produktů se jednalo především o citrusové plody, sýry, těstoviny, vína a čokolády. Dohoda o strategickém partnerství přinesla posílení vzájemných vztahů mimo jiné v oblastech, jakými jsou boj proti změně klimatu, podpora inovací, společná činnost v oblastech rozvojové spolupráce a konzulární ochrany a digitální politika se zaměřením na umělou inteligenci a kvantovou výpočetní techniku. Obě strany rovněž uvítaly finalizaci jednání o nové dohodě o jmenné evidenci cestujících (PNR). Pokračovat by měly také konzultace a koordinace v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky, mimo jiné pokud jde o Ukrajinu, Írán, Čínu, Sýrii a Venezuelu.

 

Komise zveřejnila zprávu o provádění společného prohlášení EU a USA

 • Dle nejnovějších údajů dosahují hospodářské vztahy mezi EU a USA částky 1 bil. $, oboustranný obchod pak každý den přesahuje částku 3 mld.€.

 • Komise ve zprávě kladně hodnotí především zvýšení dovozu LNG a sójových bobů z USA, pokrok v oblasti léčiv a dohodu o podílu celní kvóty s nulovou celní sazbou pro vývoz hovězího masa bez obsahu hormonů z USA na trh EU.

 • Větší úsilí je naopak potřeba vložit do debat týkajících se zrušení celních sazeb USA na ocel a hliník z EU a na odstraňování nekalých obchodních praktik

Komise 25. 7. 2019 vydala zprávu o dosaženém pokroku v obchodních jednáních s USA. Zpráva uvádí, že rok od společného prohlášení předsedy Jean-Claude Junckera a prezidenta Donalda Trumpa se podařila uskutečnit řada konkrétních kroků, které transatlantické obchodní vztahy posunuly na novou úroveň. EU a USA vydaly společné prohlášení v červenci 2018, jehož cílem bylo zabránit eskalaci napětí v rámci obchodních vztahů a identifikovat možnosti spolupráce. Zpráva o pokroku navazuje na návrhy Komise týkající se mandátů k jednání s USA o obchodní dohodě v záležitostech odstranění cel na průmyslové zboží kromě zemědělských produktů a posuzování shody ohledně technických požadavků z ledna 2019 (více v příspěvku „Komise vydala zprávu o pokroku dosaženém v rámci obchodních jednání s USA“, Vnější obchodní vztahy v lednu 2019). Závěry zprávy informují, že k výraznému navýšení došlo v případě dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA, a to o více než 367 %. Pozitivní výsledky byly zaznamenány znovu v oblasti dovozu amerických sójových bobů, který v období od července 2018 do června 2019 vrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku téměř o 100 %. Pokrok zpráva vyzdvihla také v oblasti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a kybernetické bezpečnosti. K naplnění společného prohlášení přispívá rovněž dohoda o podílu celní kvóty s nulovou celní sazbou pro vývoz hovězího masa bez obsahu hormonů z USA na trh EU. Co se týká horizontální dohody ohledně posuzování shody, do současnosti proběhla 3 kola konstruktivních jednání o spolupráci v oblasti regulace. Rada k zahájení jednání o této dohodě udělila mandát v dubnu 2019 (více v příspěvku „Rada souhlasila se zahájením obchodních jednání s USA“, Vnější obchodní vztahy v dubnu 2019). V případě odstranění cel na průmyslové zboží nedošlo zatím kvůli rozdílným cílům na obou stranách ke konkrétním výsledkům. EU je však nadále připravena naplňovat závazky v dané oblasti stanovené ve společném prohlášení. Obě strany rovněž pracují na odstraňování nekalých obchodních praktik narušujících trh. EU nadále prosazuje zrušení celních sazeb USA na ocel a hliník z EU. V případě zrušení EU uvedla, že je rovněž připravena odstranit vyrovnávací cla na vývoz z USA.

Další články v rubrice

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020

Doprava v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020