Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Výchova, vzdělání a mládež v září 2019

Euroskop, 09.10.2019

Počet stipendií pro země západní Afriky a Afrického rohu se více než zdvojnásobil, EU chce více podporovat odbornou přípravu v členských státech

  • Prostředky z Erasmu mají být určeny i pro Afriku

  • EU vydala tradiční hodnocení vzdělání a odborné přípravy 

 

Krátce…

 

Počet stipendií pro země západní Afriky a Afrického rohu se více než zdvojnásobil

  • Erasmus+ by měl podporovat studenty z Afrických zemí.
  • Program by měl do roku 2020 dosáhnout svého cíle, který kterým je 35 tis. podporovaných osob.

Komise 12. 9. 2019 informovala o tom, že v roce 2019 EU věnuje na účast více než 8,5 tis. nově vybraných afrických studentů a zaměstnanců vysokých škol v programu Erasmus+ dalších 17,6 mil. €. Po zveřejnění výzvy programu Erasmus+ v roce 2019 se celkový počet výměn uskutečněných mezi Afrikou a EU od zahájení programu v roce 2014 dostal na 26 247. Program by měl do roku 2020 dosáhnout svého cíle, který byl oznámen v rámci aliance mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost a kterým je 35 tis. podporovaných osob. V roce 2019 se do výměn mezi 53 africkými a 34 evropskými zeměmi účastnícími se programu zapojí 8 555 afrických a 4 649 evropských studentů a zaměstnanců vysokých škol. Studenti budou moci v zahraničí pobýt až 1 rok, výměny zaměstnanců jsou omezeny na maximálně 2 měsíce. Díky navýšení finančních prostředků o 17,6 mil. € z nástrojů Komise na financování vnější činnosti a ze svěřenského fondu EU pro Afriku se celková účast afrických občanů zvýšila o 40 %. Počet stipendií pro země západní Afriky a Afrického rohu se více než zdvojnásobil. Prostředky umožnily, aby se do programu zapojilo více zemí např. Eritrea, Sierra Leone, Libérie, Kongo a Burundi, a aby se zvýšil počet výměn, zejména v případě Beninu, Kapverd, Mali, Nigeru, Nigérie a Somálska. Na programy společného magisterského studia Erasmus Mundus získalo v konkurenci s nejlepšími studenty z celého světa stipendium 313 mladých studentů z 33 afrických zemí. Loni to bylo 239 stipendií z 27 afrických zemí. Programy společného magisterského studia Erasmus Mundus jsou na afrických institucích stále více vyučovány. V roce 2019 se 44 vybraných programů zúčastnilo 46 institucí Afriky. Jedná se mimo jiné o specializované univerzity nebo výzkumné ústavy zabývající se problematikou infekčních nemocí, biodiversity a ekosystémů nebo využívání síly cloud computingu ve prospěch životního prostředí. Vybrané projekty v roce 2019 zahrnují větší počet. Vedle tradičních parterů se zapojuje např. Madagaskar, Komory, Mauritánie a Guinea, což znamená, že se programu Erasmus+ podařilo přitáhnout pozornost nových institucí na kontinentu. Kromě toho obdrží finanční podporu také 39 malých projektů, které spolupracují s africkými partnery a pomáhají s budováním kapacit v oblasti mládeže. Uvedené projekty, ve kterých jsou zapojeny mládežnické organizace a neziskový sektor (např. nevládní organizace a sociální podniky), podporují informální učení a pomáhají mladým lidem se zakládáním vlastních podniků a aktivním zapojováním do místních komunit.

 

EU chce více podporovat odbornou přípravu v členských státech

  • Vzdělávání je v politické agendě EU prioritou.

  • Komise na základě výsledků zdůrazňuje odbornou přípravu učitelů, jejich kvalitu i dostatečný počet učitelů.

Komise 26. 9. 2019 vydala u příležitosti 2. Evropského summitu o vzdělávání Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2019, v němž se analyzuje vývoj vzdělávání a odborné přípravy v EU a jejích členských státech. Komise podporuje členské státy při zlepšování jejich vzdělávacích systémů, zejména pak prostřednictvím politické spolupráce, referenčního srovnávání a programů financování, jako je Erasmus+. Monitor je každoročně vydávanou publikací EU o vzdělávání. Monitor vzdělávání a odborné přípravy vychází po 10 letech od zahájení evropského rámce spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2020, na němž se dohodly všechny členské státy v roce 2009. Předkládáním velkého počtu politických opatření a podporou dialogu chce Komise pomoci členským státům porovnávat a zlepšovat jejich systémy vzdělávání. 8. vydání monitoru se zaměřuje na učitele a obsahuje a analyzuje výsledky rozsáhlého průzkumu mezi učiteli, který provedlo OECD. Z výsledků vyplývá, že učitelé potřebují odbornou přípravu, aby mohli lépe zvládat nejnaléhavější úkoly, jako je využívání informačních a komunikačních technologií, učení žáků se zvláštními potřebami a výuka v multikulturních třídách. Proto se v Monitoru doporučuje zajistit v systému pro všechny předměty a ve venkovských i městských oblastech dostatečný počet učitelů. Současně se zdůrazňuje, že je zapotřebí větší politické úsilí s cílem přilákat do výuky nejlepší uchazeče a zároveň zajistit, aby byli řádně vyškoleni a motivováni k tomu, aby ve své profesi zůstali. Pokud jde o investice do vzdělávání, nejnovější údaje Monitoru ukazují, že veřejné výdaje na vzdělávání v EU zůstaly na úrovni EU víceméně stabilní, přičemž členské státy stále investují do vzdělávání méně, než tomu bylo před hospodářskou krizí v letech 2007–2008. Podle nejnovějšího vydání Monitoru členské státy nyní téměř dosáhly svého cíle ohledně snížení míry předčasného ukončování školní docházky. I když se podíl žáků, kteří předčasně ukončují školní docházku, snížil ze 14,2 % v roce 2009 na 10,6 % v roce 2018, pokles se od roku 2016 zpomalil. Podíl mladých lidí s ukončeným terciárním vzděláním vzrostl z 32,3 % v roce 2009 na 40,7 % v roce 2018. Monitor rovněž ukazuje, že vyšší úrovni dosaženého vzdělání odpovídá vyšší míra zaměstnanosti čerstvých absolventů a významnější účast ve vzdělávání dospělých. Podíl dětí zapsaných v předškolním vzdělávání vzrostl z 90,8 % v roce 2009 na 95,4 % v roce 2017.

Další články v rubrice

Vnitřní trh v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020