Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Spotřebitelé v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Spotřebitelé v EU mají mít k dispozici širší možnosti kolektivní obrany svých práv

  • Spotřebitelé by měli být více chráněni

 

Krátce…

 

Spotřebitelé v EU mají mít k dispozici širší možnosti kolektivní obrany svých práv

  • Nová pravidla mají spotřebitelům umožnit kolektivně usilovat o účinnou soudní ochranu, jestliže v důsledku porušování právních předpisů EU ze strany obchodníků nemohou uplatňovat svá práva.

  • Smyslem jednotného trhu je také poskytovat spotřebitelům v celé EU přidanou hodnotu v podobě kvalitnějších výrobků, větší rozmanitosti, přiměřených cen a vysokých bezpečnostních norem.

Coreper 30. 6. 2020 schválil dohodu, jíž dosáhlo chorvatské předsednictví Rady s EP ohledně návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Navrhovaná směrnice vyžaduje, aby členské státy zavedly systém zástupných žalob na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů proti porušování unijních právních předpisů. Vztahuje se na žaloby na opatření na zdržení se jednání i na opatření pro odškodnění. Směrnice byla navržena Komisí v dubnu 2018 v rámci jejího balíku týkajícího se „nové politiky pro spotřebitele“, jehož cílem je zajistit spravedlivá a transparentní pravidla pro spotřebitele v EU. Směrnice týkající se lepšího prosazování a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele, která byla rovněž navržena v rámci téhož balíku, byla přijata v listopadu 2019 (více v příspěvku „Nová politika Komise má posílit a lépe vymáhat práva spotřebitele“, Spotřebitelé v dubnu 2018 a v příspěvku „EP a Rada se dohodly na nové politice pro spotřebitele“, Spotřebitelé v dubnu 2019). Návrh směrnice má zmocňovat oprávněné subjekty, které byly určeny členskými státy, k tomu, aby se jménem skupiny spotřebitelů, která byla poškozena obchodníkem, domáhaly opatření na zdržení se jednání nebo opatření pro odškodnění, včetně náhrady nebo výměny. Tyto právní akty zahrnují oblasti, jako jsou např. finanční služby, cestování a cestovní ruch, energetika, zdravotnictví, telekomunikace a ochrana údajů. Pokud jde o kritéria způsobilosti pro oprávněné subjekty, návrh směrnice rozlišuje mezi oprávněnými subjekty, které jsou oprávněny podávat žaloby v členském státě, kde byly určeny (vnitrostátní zástupné žaloby), a oprávněnými subjekty, které jsou oprávněny podávat žaloby ve všech ostatních členských státech (přeshraniční zástupné žaloby). V případě vnitrostátních žalob bude muset oprávněný subjekt splňovat kritéria stanovená v právních předpisech jeho členského státu určení, zatímco u přeshraničních žalob bude muset splňovat harmonizovaná kritéria stanovená ve směrnici. Pokud jde o záruky proti zneužívání soudních sporů, směrnice stanoví jasná pravidla pro rozdělení soudních nákladů v rámci zástupné žaloby na odškodnění na základě zásady, podle níž nese náklady ten, kdo spor prohrál. S cílem předcházet střetu zájmů navíc směrnice oprávněným subjektům ukládá řadu požadavků na transparentnost, zejména pokud jde o jejich financování třetími osobami. Členské státy mají mít 24 měsíců od vstupu směrnice v platnost na to, aby ji provedly ve vnitrostátním právu, a dalších 6 měsíců na to, aby začaly tato ustanovení uplatňovat.

Další články v rubrice

Daně v květnu 2021

Euroskop, 10.06.2021

Veřejné zdraví v květnu 2021

Euroskop, 10.06.2021