Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné zdraví v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020

Komise chce zajistit očkovací látky a léky na COVID-19

  • EU chce zajistit léčbu a očkování proti COVID-19

  

Krátce…

 

Komise chce zajistit očkovací látky a léky na COVID-19

  • Komise pracuje na tom, aby dosáhla dohody se společností Gilead a zajistila tak, aby byly do EU dodány zásoby přípravku registrovaného k první léčbě onemocnění COVID-19.

  • Komise je připravena jednat s mezinárodními partnery o tom, zda by významný počet zemí souhlasil se sdílením zdrojů pro společnou rezervaci budoucích očkovacích látek u soukromých společností nejen pro sebe, ale zároveň i pro země s nízkými a středními příjmy.

Komise 31. 7. 2020 uzavřela předběžná jednání s farmaceutickou společností ohledně nákupu potenciální očkovací látky proti COVID-19. Nákup této očkovací látky by všem členským státům EU měla umožnit plánovaná smlouva se společností Sanofi-GSK. Předpokládá se, že jakmile se prokáže bezpečnost a účinnost očkovací látky proti COVID-19, Komise by jménem všech členských států EU využila zavedeného smluvního rámce pro nákup 300 mil. dávek. Komise nadále vede intenzivní jednání s ostatními výrobci očkovacích látek. Investice do vakcíny proti COVID-19 jsou pro společnosti vyvíjející očkovací látky vzhledem k velkým nákladům a vysoké míře neúspěchu značně rizikovým rozhodnutím. Tyto záruky mají umožnit provádět investice, k nimž by jinak nedošlo. Předpokládá se, že pro kandidátní vakcínu společnosti Sanofi-GSK bude vyžadována registrace u EMA v červnu 2021 poté, co z klinických hodnocení fáze III vyplyne vyvolání slibné imunitní reakce. Navíc Komise 29. 7. 2020 podepsala s farmaceutickou společností Gilead smlouvu na zajištění léčebných dávek přípravku Veklury, což je obchodní značka Remdesiviru. Veklury byl prvním léčivým přípravkem registrovaným v EU na léčbu onemocnění COVID-19. Od začátku srpna 2020 mají mít členské státy a VB díky koordinaci a podpoře Komise k dispozici šarže přípravku Veklury k naplnění okamžitých potřeb. Smlouva v celkové výši 63 mil. € má financovat nástroj pro mimořádnou podporu, který zřídila Komise. Zajistí se tak léčba přibližně 30 tis. pacientů vykazujících závažné příznaky COVID-19. Pomůže to pokrýt stávající potřeby v příštích několika měsících a zajistí se spravedlivé rozdělení na úrovni EU na základě klíče pro rozdělování. Přihlédne se přitom k poradenství Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (více v příspěvku „Komise předložila strategii pro očkovací látky“, Veřejné zdraví v červnu 2020).

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021

Vnitřní trh v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021