Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v listopadu 2020

Euroskop, 10.12.2020

Nová dohoda o přechodných pravidlech SZP přijata

  • Pravidla SZP mají pokračovat i po roce 2020

 

Krátce…

 

Nová dohoda o přechodných pravidlech SZP přijata

  • Dle dohody mají pokračovat současná pravidla SZP pro přímé platby a rozvoj venkova. 

  • Státy se dohodly na prodloužení výjimečného opatření pro rozvoj venkova přijatého v souvislosti s koronavirovou krizí. 

Rada 27. 11. 2020 přijala politickou dohodu mezi EP a členskými státy o přechodných pravidlech pro společnou zemědělskou politiku (SZP) na období 2021–2022. Pravidla jsou založena na zásadě kontinuity stávajících pravidel SZP a obsahují také nové prvky, aby byl zajištěn hladký přechod. Dohoda zahrnuje rovněž začlenění prostředků z evropského nástroje na podporu oživení do Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), což má zemědělským a venkovským ekonomikám umožnit, aby se z následků pandemie COVID-19 zotavily a byly odolné. Jednotlivým státům budou v přechodném období přiděleny prostředky ve výši dohodnuté ve VFR pro období 2021–2027. Komise mezitím nadále podporuje úsilí o co nejrychlejší dokončení dohody o příštím VFR a nástroji Next Generation EU, aby všechny nové programy mohly být zahájeny od ledna 2021. Pokud jde o oblast životního prostředí a ochrany klimatu, budou muset členské státy během přechodného období zachovat alespoň současnou úroveň ambicí SZP, aby dostály zásadě, že z cílů se neslevuje, a přispívaly k cílům Zelené dohody pro Evropu. V přechodném období 2021–2022 budou členským státům navíc zpřístupněny prostředky z evropských fondů na podporu oživení vyčleněné pro rozvoj venkova (7,5 mld. €). Tyto prostředky by měly být použity k řešení dopadů pandemie a současně k zajištění ekologické a digitální obnovy. Zaměřují se na opatření, která jsou přínosná pro životní prostředí a klima a která usnadní obnovu a zvýší odolnost venkovských ekonomik. Součástí přechodných pravidel je: pokračování současných pravidel SZP pro přímé platby a rozvoj venkova; zachování stávající úrovně podpory pro nejvzdálenější regiony (POSEI) a menší ostrovy v Egejském moři (SAI); a prodloužení výjimečného opatření pro rozvoj venkova přijatého v souvislosti s koronavirovou krizí. Členské státy mají mít za určitých podmínek dalších 6 měsíců na předložení žádostí a provedení plateb. Komise předložila návrhy na reformu SZP v červnu 2018 a v říjnu 2019 navrhla rozšíření stávajícího právního rámce SZP (více v příspěvku “Současná pravidla SZP mají platit až do konce roku 2022”, Zemědělství a rybolov v červnu 2020). Přechodná pravidla mají zajistit kontinuitu podpory příjmu pro zemědělce, dokud nevstoupí v platnost nová SZP. Jako reakci na krizi způsobenou koronavirem předložila Komise v květnu 2020 také návrh nástroje Next Generation EU. Přechodné nařízení bude obsahovat pravidla pro využívání prostředků z tohoto nástroje v rámci fondu pro rozvoj venkova, jenž spadá pod SZP.

Další články v rubrice

Vnitřní trh v červenci 2021

Euroskop, 10.08.2021

Daně v červenci 2021

Euroskop, 10.08.2021