Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v září 2021

Euroskop, 10.10.2021

Komise zveřejnila 2. zprávu o dopadu nástroje SURE

  • Komise je spokojená s fungováním nástroje SURE

 

Krátce…

 

Komise zveřejnila 2. zprávu o dopadu nástroje SURE

  • Nástroj SURE má mít k dispozici až 100 mld. € na ochranu pracovních míst a příjmů ohrožených pandemií COVID-19.

  • Vnitrostátní opatření na trhu práce se zajistila za pomoci nástroje SURE o snížení nezaměstnanosti o 1,5 mil. lidí.

  • Nástroj SURE podpořil v roce 2020 přibližně 31 mil. lidí.

  • 19 členským státům bylo doposud vyplaceno 89,6 mld. €.

  • Členské státy EU ušetřily díky nástroji SURE na splátkách za úroky přibližně 8,2 mld. €.

Komise 22. 9. 2021 potvrdila ve své zprávě úspěch Evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE), přičemž se nástroji dle Komise daří ochraňovat pracovní místa a příjmy ohrožené pandemií COVID-19. 1. zprávu vydala Komise v březnu 2021 (více v příspěvku „Nástroj SURE slaví úspěch” Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2021). Nástroj SURE je součástí komplexní strategie EU na ochranu občanů a zmírnění negativních důsledků pandemie COVID-19. Kromě snahy o snižování rizik spojených s pandemií COVID-19 poskytuje SURE finanční podporu ve formě půjček, které EU nabízí členským státům za výhodných podmínek na financování vnitrostátních režimů zkrácené pracovní doby, podobných opatření na udržení pracovních míst a podporu příjmů­, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné. Na pomoc bylo vyhrazeno 100 mld. € ve formě půjček, díky nimž pak země mohou řešit náhlý nárůst veřejných výdajů související se snahou zachovat pracovní místa. Pro 19 členských států byla doposud schválena finanční pomoc v celkové výši 94,3 mld. €, z nichž 89,6 mld.€ již bylo vyplaceno (více v příspěvku „Komise vyplatila další prostředky z nástroje SURE”, Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2021). V dubnu 2020 podala Komise návrh na zřízení nástroje SURE v reakci na začínající pandemii (více v příspěvku „Komise chce pomoci zajistit pracovní místa”, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2020 a v příspěvku “Komise vydala sociální dluhopis v hodnotě 14 mld. €“, Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2021). V září 2020 se dohodly členské státy na zárukách a již 5 týdnů poté byla vyplacená 1. podpora (více v příspěvku „Pomoc z nástroje SURE byla schválena Radou”, Zaměstnanost a sociální věci v září 2020). Nástroj SURE podpořil v roce 2020 přibližně 31 mil. lidí, z toho 22,5 mil. zaměstnanců a 8,5 mil. osob samostatně výdělečně činných. To je více než 1/4 celkového počtu zaměstnaných osob v 19 členských státech. Z nástroje SURE těžilo nadto přibližně 2,5 mil. podniků postižených pandemií COVID-19. Vzhledem k vysokému úvěrovému hodnocení EU ušetřily členské státy díky nástroji SURE na splátkách za úroky odhadem 8,2 mld. €. Vnitrostátní opatření na trhu práce podporovaná nástrojem SURE v roce 2020 snížila nezaměstnanost o 1,5 mil. lidí. Další zprávy o dopadech nástroje SURE budou následovat každých 6 měsíců po celou dobu jeho existence.