Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v září 2021

Euroskop, 10.10.2021

EU byla 3. největším dovozcem potravin a zemědělských produktů na světě i v roce 2020

  • EU zaznamenala nárůst vývozu i dovozu potravinářských a zemědělských produktů 

 

Krátce…

 

EU byla 3. největším dovozcem potravin a zemědělských produktů na světě i v roce 2020

  • EU zaznamenala v roce 2020 nárůst ve vývozu i dovozu.

  • Nově je nejvýznamnějším partnerem Velká Británie.

EU 8. 9. 2021 zveřejnila zprávu o výsledcích obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty za rok 2020. I přes pandemii mírně vzrostl obchod v tomto odvětví v EU, a to jak vývoz (1,4 %, zejména nárůst u vepřového masa a pšenice), tak dovoz (0,5 %, zejména olejniny, masné kyseliny, vosky, palmový olej, ovoce a sojové boby). EU považuje za klíčový pro zmírňování hospodářského dopadu pandemie nástroj pro zvýšení odolnosti. EU je 3. největším dovozcem po USA a Číně. Vysokým podílem je zastoupen unijní vývoz v široké škále produktů od základních potravin po vysoce zpracované potravinářské výrobky. Naopak 75 % dovozu do EU tvoří základní zemědělské potravinářské produkty a krmiva. Postavení EU ve světovém obchodě je podpořeno řadou uzavřených dohod o volném obchodu. Od roku 2020 je nejvýznamnějším partnerem v obchodu s EU Velká Británie.
Další články v rubrice

Vnitřní trh v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Veřejné zdraví v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021