Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Vnitřní trh v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
EU navrhuje mnohostrannou obchodní reakci na pandemii, Rada schválila změny v postoupení pohledávek, Komise navazuje nová partnerství k plnění svých cílů,  Členské státy...

Hospodářská soutěž v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
EU chce vyšetřovat Google a Facebook

Institucionální záležitosti v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Komise představila jarní evropský semestr, Komise předložila rozpočet na rok 2022, ČR předložila svůj plán pro oživení, Nástroj předvstupní pomoci byl schválen, Rada schválila nařízení...

Výchova, vzdělání a mládež v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Komise chce z programu Horizont Evropa investovat 14,7 mld. € na klima a digitalizaci, Komise hodnotila inovační výkonnost EU, Komise opět podporuje výzkumné pracovníky a...

Informační společnost v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Komise navrhuje digitální identitu, Komise navrhuje zřízení Společné kybernetické jednotky, Začala platit nová pravidla EU v oblasti autorského práva, Rada se dohodla na pokračování

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Komise navrhla změny v Schengenu, Covid pas zahájil zkušební provoz, Rada schválila svůj mandát k digitalizaci soudnictví, Rada se zabývala ochranou veřejných prostor, Rada...

Veřejné zdraví v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Komise hodnotila dopad pandemie, Rada souhlasí s posílením EMA, Členské státy mají na úrovni EU spolupracovat při hodnocení zdravotnických technologií, Komise představila...

Doprava v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Rada se dohodla na pravidlech pro nákladní vozidla, Rada schválila přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí, Rada se dohodla na postoji k reformě uspořádání letového provozu, Rada...

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
EU posiluje ochranu zdraví při práci, Rada se dohodla na evropské záruce pro děti, EU podporuje boj proti bezdomovectví

Vnější obchodní vztahy v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Rada se dohodla na mandátu k jednání o nástroji pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek, EU jednala s Kanadou, EU usiluje o obnovené transatlantické...
Počet nalezených článků: 1680
|
Zobrazeny články od  41 do 50