Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Veřejné zdraví v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021
Komise představila strategii Ochrana před COVID-19 během zimy, Byla schválena nová dohoda o osvobození od DPH pro vakcíny a testovací sady, Komise předložila pravidla týkající se rychlých...

Výchova, vzdělání a mládež v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021
EP a Rada dosáhly dohody týkající se programu Horizont Evropa, Rada a EP dosáhly dohody o Evropském sboru solidarity, Instituce se dohodly na podobě porgramu Erasmus+, EU se dohodla na programu...

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021
EU chce modernizovat justici, Komise předložila protiteroristickou agendu, Komise představila strategii pro posílené uplatňování Listiny základních práv, Komise předložila nový akční plán pro...

Doprava v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021
Komise představila plán ekologické, inteligentní a cenově dostupné mobility, Rada schválila nová pravidla pro výběr silničních poplatků

Vnitřní trh v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021
Komise navrhla nové předpisy pro udržitelné baterie, Komise navrhla řešení pro úvěry v selhání, Rada potvrdila pravidla týkající finančních referenčních hodnot, Instituce se dohodly na...

Institucionální záležitosti v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021
Jednání o brexitu byla ukončena, Komise po 3 letech vydala zprávu o občanství, Rada schválila program InvestEU, Rada potvrdila politickou dohodu o JTF, Rada a EP se dohodly...

Energie v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021
Komise navrhla nová pravidla pro přeshraniční energetickou infrastrukturu, EIB uzavřela se společností ČEPS úvěrovou smlouvu

Regionální politika v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021
Instituce se dohodly na pravidlech pro Interreg, Byla přijata dohoda o novém rámci pro regionální investice

Zemědělství a rybolov v listopadu 2020

Euroskop, 10.12.2020
Nová dohoda o přechodných pravidlech SZP přijata

Energie v listopadu 2020

Euroskop, 10.12.2020
EU usiluje o navýšení výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů
Počet nalezených článků: 1610
|
Zobrazeny články od  41 do 50