Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Akční plán pro rovnost žen a mužů zkoumala Rada

Doprava v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Instituce EU se shodly na změně pravidel pro schvalování typu lehkých motorových vozidel, Rada souhlasí s regulací vedoucí k bezpečnějšímu cestování na silnicích&n

Vnitřní trh v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Vytváření norem pro plně fungující jednotný trh, Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a ke konfiskaci schváleno, EIB působí v ČR 25 let, Rada s EP se shodly na...

Spotřebitelé v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
EU usiluje o větší bezpečnost výrobků uváděných na trh

Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Evropský sbor solidarity by měl nadále pokračovat, Rozšíření a posílení programu Erasmus+, chce Rada po roce 2020, Mladí mohou zdarma procestovat Evropu

Daně v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Snížení DPH na e-knihy schváleno Radou

Zemědělství a rybolov v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Komise zaregistrovala občanskou iniciativu týkající se označování výrobků, Návrhy nové SZP nenaplňují ambice pro zelenější a odpovědnější politiku, řekli auditoři, Zásoby sušeného...

Energie v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Končí energetické štítky na vysavačích?, EP schválil 3 akty v rámci balíku Čistá energie pro všechny Evropany  

Výchova, vzdělání a mládež v říjnu 2018

Euroskop, 09.11.2018
Monitor vzdělávání a odborné přípravy pro rok 2018 zveřejněn, Iniciativa s cestováním pro mladé zdarma bude pokračovat, Komise finančně podpoří rozvoj mladých a vytvoření sítě...

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2018

Euroskop, 09.11.2018
Rada hodlá zavést nové limitní hodnoty expozice pro dalších 8 karcinogenů a mutagenů
Počet nalezených článků: 1371
|
Zobrazeny články od  51 do 60