Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Výchova, vzdělání a mládež v květnu 2017

Euroskop, 09.06.2017
Komise usiluje o vysoce kvalitní, inkluzívní a moderní vzdělávání, Komise navrhla rozpočet pro Evropský fond solidarity

Hospodářská soutěž v květnu 2017

Euroskop, 09.06.2017
Jednodušší pravidla pro veřejné investice do přístavů a letišť, kultury a nejvzdálenějších regionů, Výsledky Komise z antimonopolního šetření v oblasti elektronického...

Informační společnost v květnu 2017

Euroskop, 09.06.2017
Komise hodnotí pokrok směrem k jednotnému digitálnímu trhu, Směrnice o audiovizuálních službách reaguje na technologické změny na trhu

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2017

Euroskop, 09.06.2017
Komise představila kroky vedoucí k větší interoperabilitě bezpečnostních systémů v EU, Evropský vyšetřovací příkaz vstoupil v platnost, Komise žádá konec kontrol na...

Regionální politika v květnu 2017

Euroskop, 09.06.2017
Jak EU hodnotí globalizaci?, Rada přijala nový Evropský konsensus o rozvoji, Pomoc pro regiony zasažené katastrofami

Vnitřní trh v květnu 2017

Euroskop, 09.06.2017
Komise chce usnadnit fungování na jednotném trhu, Komise chce upravit právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitelů, Rada souhlasí s větší podporou rizikového kapitálu a...

Zemědělství a rybolov v květnu 2017

Euroskop, 09.06.2017
Auditoři požadují zlepšení kontrolního rámce pro posuzování výdajů SZP, Europoslanci opět odmítli autorizaci GMO

Výchova, vzdělání a mládež v dubnu 2017

Euroskop, 09.05.2017
Rada přijala závěry o prosazování a ochraně práv dítěte

Veřejné zdraví v dubnu 2017

Euroskop, 09.05.2017
EU po 5 letech přijala nařízení o zdravotních prostředcích

Spotřebitelé v dubnu 2017

Euroskop, 09.05.2017
Komise hodnotila nepoctivé rezervační webové stránky nabízející cestovní služby
Počet nalezených článků: 1227
|
Zobrazeny články od  81 do 90