Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Rada projednala přísnější bezpečnostní pravidla pro průkazy totožnosti, Rada podpořila změny v Eurojustu, Posílení úlohy agentury eu-LISA schválila Rada, Rada přijala nová...

Životní prostředí v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Dlouhodobá vize Komise požaduje do roku 2050 klimaticky neutrální EU

Veřejné zdraví v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Zdravotní stav v EU: zpomaluje se prodlužování střední délky života

Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Akční plán pro rovnost žen a mužů zkoumala Rada

Doprava v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Instituce EU se shodly na změně pravidel pro schvalování typu lehkých motorových vozidel, Rada souhlasí s regulací vedoucí k bezpečnějšímu cestování na silnicích&n

Vnitřní trh v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Vytváření norem pro plně fungující jednotný trh, Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a ke konfiskaci schváleno, EIB působí v ČR 25 let, Rada s EP se shodly na...

Spotřebitelé v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
EU usiluje o větší bezpečnost výrobků uváděných na trh

Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Evropský sbor solidarity by měl nadále pokračovat, Rozšíření a posílení programu Erasmus+, chce Rada po roce 2020, Mladí mohou zdarma procestovat Evropu

Daně v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Snížení DPH na e-knihy schváleno Radou

Zemědělství a rybolov v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018
Komise zaregistrovala občanskou iniciativu týkající se označování výrobků, Návrhy nové SZP nenaplňují ambice pro zelenější a odpovědnější politiku, řekli auditoři, Zásoby sušeného...
Počet nalezených článků: 1414
|
Zobrazeny články od  91 do 100