Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Institucionální záležitosti v listopadu 2020

Euroskop, 10.12.2020
Rada se dohodla na postoji k revidovanému návrhu InvestEU, Komise vydala podzimní hospodářskou prognózu, Rada a EP dosáhly předběžné dohody o novém obecném režimu podmíněnosti na ochranu...

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2020

Euroskop, 10.12.2020
Komise představila akční plán pro integraci a začleňování, EU chce modernizovat justiční spolupráci, Změny ve spolupráci EU v oblasti obrany, Sankce za pokračující represe uvaleny na Alexandra...

Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2020

Euroskop, 10.12.2020
EU chce rozšiřovat dovednosti a rekvalifikace pracovníků, Komise představila první strategii pro rovnost LGBTIQ, Komise předložila Akční plán pro rovnost žen a mužů, EU podnikla další...

Veřejné zdraví v listopadu 2020

Euroskop, 10.12.2020
Komise podnikla první kroky pro vznik evropské zdravotní unie, EU požaduje cenově dostupné, dosažitelné a bezpečné léky pro všechny, EP podporuje rozsáhlý program v oblasti veřejného...

Hospodářská soutěž v říjnu 2020

Euroskop, 10.11.2020
Komise prodlužuje a rozšiřuje dočasný rámec pro opatření státní podpory

Vnější obchodní vztahy v říjnu 2020

Euroskop, 10.11.2020
Mechanismus pro prověřování zahraničních investic je již funkční, WTO potvrzuje právo EU na odvetná opatření vůči dovozu zboží z USA v hodnotě 4 mld. $

Energie v říjnu 2020

Euroskop, 10.11.2020
Komise předložila zprávu o stavu energetické unie, EU schválila granty ve výši téměř 1 mld. € 

Veřejné zdraví v říjnu 2020

Euroskop, 10.11.2020
Komise chce omezit šíření koronaviru, Členské státy projednaly program EU pro zdraví, EU pomohla českým nemocnicím  

Doprava v říjnu 2020

Euroskop, 10.11.2020
Rada požaduje zachování přeshraniční nákladní dopravy v době pandemií, Komise tvrdí, že České dráhy stanovovaly predátorské ceny

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v říjnu 2020

Euroskop, 10.11.2020
Rada prodloužila sankce, Rada přijala závěry o reakci EU na vývoj v Bělorusku, Rada přijala doporučení ke koordinaci opatření ovlivňujících volný pohyb, Lidská práva jsou...
Počet nalezených článků: 1644
|
Zobrazeny články od  91 do 100