Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Zvýšení bezpečnosti silniční infrastruktury

Euroskop, 03.11.2008

Rada v prvním čtení 20. října 2008 přijala návrh směrnice o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. Text má za cíl modernizovat standardy v oblasti řízení bezpečnosti silničního provozu, stanovit hlavní směry a osvědčené postupy pro všechny fáze projektu infrastruktury, a tak napomoci snížení počtu mrtvých na evropských silnicích.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (KOM(2006)569 v konečném znění)

 

1. Klíčové obsahové body návrhu

 

Návrh směrnice zakotvuje komplexní systém řízení bezpečnosti silniční infrastruktury pro silnice, které jsou součástí transevropské silniční sítě. Jak jsme již podrobněji informovali, zaměřuje se zejména na následující čtyři postupy:

  • Hodnocení dopadů bezpečnosti silničního provozu, jako pomoc při rozhodování zejména o bezpečnosti nových silnic;
  • Audity bezpečnosti silničního provozu pro nezávislou kontrolu a doporučení pro projekty a rekonstrukce silnic;
  • Řízení bezpečnosti sítě, se zaměřením na místa s vysokou nehodovostí;
  • Bezpečnostní kontroly.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Přijetím návrhu Radou se legislativní proces v podstatě završil, k jeho ukončení chybí pouze formální publikace v Úředním věstníku Evropské unie.

Návrh směrnice vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku. Členské státy budou mít povinnost implementovat ustanovení směrnice do národních právních řádů ve lhůtě dvou let, přičemž implementační předpisy budou obsahovat přímý odkaz na směrnici a státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti směrnice. Následně budou podávat členské státy Komisi zprávy o provádění směrnice, poprvé po pěti letech od data účinnosti a pak každé čtyři roky.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (KOM(2006)569)

Připojené dokumenty: SEK(2006)1231, SEK(2006)1232

Právní báze: čl. 71 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (Helmut Markov, Německo, GUE/NGL)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy