Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel

Euroskop, 01.12.2008

Výbor Evropského parlamentu IMCO 29. října 2008 schválil návrh zprávy Andease Schwaba k návrhu nařízení o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti (KOM(2008)316 )

 

Motorová vozidla vybavená vyspělými bezpečnostními technologiemi se stala prioritou evropské dopravní politiky poté, co v roce 2006 vyšlo najevo, že členské státy EU zaostávají za závazkem snížit počet smrtelných úrazů na silnicích. Proto Komise vypracovala návrh nařízení, který, jak jsme již informovali, zavádí povinnosti vybavit nová vozidla systémem stability, jakož i některými dalšími bezpečnostními systémy, a stanovuje požadavky pro pneumatiky vozidel.

Návrh nařízení zavádí nový regulativní přístup: jeho text stanoví pouze základní pravidla a následné technické specifikace budou přijaty opatřeními Komise.

 

1. Klíčové body pozměňovacích návrhů

 

Výbor IMCO soustředil své pozměňovací návrhy zejména do následujících oblastí:

  • Nový regulativní přístup - výbor sním vyslovuje nesouhlas a vněkolika pozměňovacích návrzích uvádí konkrétní ustanovení, která by měla být stanovena vrámci postupu spolurozhodování a ne nařízeními Komise;
  • Ambice návrhu voblasti vybavení nových vozidel bezpečnostními systémy - podle výboru systém elektronické stability, systém monitorování tlaku vpneumatikách, podpora nouzového brzdění, jakož i systém varování před opuštěním jízdního pruhu jsou již dostupné (navíc se nejedná o jediné relevantní systémy, a proto výbor navrhuje zvážit aplikaci např. systému pro udržení tlaku vpneumatikách);
  • Posunutí účinnosti návrhu - ty systémy, které se vautomobilech již používají, se mají stát součástí povinné výbavy co nejdříve (vtéto oblasti existuje více různých pozměňovacích návrhů, některé navrhují účinnost nařízení již od 1. listopadu 2011);
  • Požadavky na pneumatiky - výbor zpochybňuje, zda jsou bezpečnostní požadavky a dopady na životní prostředí vnávrhu vyváženy (proto navrhuje, sohledem na zachování bezpečnosti provozu, méně ambiciózní limity pro hluk zpneumatik, zejména pro zimní pneumatiky, pneumatiky pro vysokou zátěž a off-road pneumatiky);
  • Komplexní řešení otázky hluku zpneumatik - výbor navrhuje také přijetí opatření pro snížení hluku způsobeného povrchem silnice, jež vnávrhu Komise nejsou obsaženy;
  • Hluk vdopravě - podle výboru by mělo být zváženo přijetí systémového přístupu khluku emitovanému nejenom silniční, ale také ostatní dopravou, zejména železniční a leteckou;
  • Viditelnější propojení návrhu voblasti snižovaní emisí CO2 zpneumatik snávrhem na snížení emisí CO2 produkovaných automobily.

 

2. Očekávaný vývoj

 

V Evropském parlamentu se očekává projednání návrhu nařízení v plénu v prvním čtení dne 13. ledna 2009. Termín pro projednání v Radě ještě stanoven nebyl. Návrh bude platný dvacátý den po schválení jak Radou, tak Evropským parlamentem, což je možno očekávat přibližně za dva roky (tzn. v  roce 2010). Jeho ustanovení pak budou vstupovat v účinnost postupně, v závislosti na přijatém znění nejdříve v roce 2011 a nejpozději v roce 2020.

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti (KOM(2008)316)

Připojené dokumenty: SEK(2008)1908, SEK(2008)1909, SEK(2008)1910

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Podniky a průmysl

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: IMCO (zpravodaj Andreas Schwab, Německo,  EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: neurčena

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Veřejné zdraví v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021