Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o obecné úpravě spotřební daně

Euroskop, 01.12.2008

Evropský parlament 18. listopadu 2008 přijal usnesení k návrhu směrnice o obecné úpravě spotřební daně. Stanovisko navrhuje významná zpřesnění návrhu Komise.

Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně (KOM(2008)78)

 

1. Legislativní pozadí

 

Návrh směrnice Komise zveřejnila 14. února 2008. Cílem je zesílení boje s daňovými podvody a zpřehlednění a zjednodušení výběru spotřební daně, neboť stávající směrnice č. 92/12 je podle Komise již zastaralá.

Ke klíčovým obsahovým bodům návrhu směrnice patří vytvoření zastřešujícího legislativního rámce pro elektronický systém pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani (EMCS), dále také přesná určení, ve které zemi je nutné při transportu zboží platit spotřební daň, stejně jako výčet výjimek, kdy může být zboží spotřební daně zbaveno.

Usnesení Evropského parlamentu vychází ze zprávy Astrid Lulling z výboru ECON, jež však byla plénem pozměněna. Před závěrečným hlasováním proto zpravodajka navrhla hlasovat o finálním usnesení záporně.

 

1.1. Průběh schvalování v Evropském parlamentu

 

Evropský parlament schválil pozměněnou zprávu Lullingové těsným poměrem hlasů 315:310:55. Proti závěrečnému návrhu usnesení, jemuž předcházelo mnoho pozměňovacích návrhů, se postavila většina českých europoslanců; pro byli pouze tři členové Evropského parlamentu zvolení za KSČM (Flasarová, Ransdorf, Remek) a oba poslanci za ČSSD (Falbr, Rouček).

 

2. Klíčové obsahové body stanoviska Evropského parlamentu

 

  • Zpřesněné definování možnosti provozování bezcelního prodeje. Bezcelní prodej cestujícím, kteří opouštějí území Společenství, by měl být i nadále povolen, pokud bezcelní prodejny na hranicích Společenství zaručují splnění všech podmínek umožňujících předcházení všem případným formám daňových úniků či vyhýbání se daňovým povinnostem.
  • Požadavek přesné definice přepravovaného zboží pro osobní spotřebu podléhajícího spotřební dani. Mělo by se jednat o max. 400 kusů cigaret, 200 kusů doutníčků (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g na kus), 100 kusů doutníků, 0,5 kg tabáku ke kouření; 5 l lihovin, 10 l polotovarů, 45 l vína (včetně nejvýše 30 l šumivého vína) či 55 l piva.
  • Evropský parlament zároveň zdůraznil, že členské státy by při provádění směrnice měly přihlédnout k potřebě zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.
  • Členské státy by měly v zájmu účinného fungování počítačového systému v rámci svých vnitrostátních aplikací přijmout jednotný soubor a strukturu dat, které umožní poskytnout spolehlivé rozhraní hospodářským subjektům.

 

3. Stav legislativního procesu

 

Stanovisko Evropského parlamentu v rámci legislativní procedury konzultace bylo podmínkou pro závěrečné schválení Radou. Vyjádření Parlamentu však Radu formálně nezavazuje.

 

4. Očekávaný vývoj

 

Lze očekávat, že se k návrhu vyjádří Komise. Dále bude text projednávat Rada. Od 1. dubna 2009 by měly národní státy dodržovat předpisy přizpůsobené směrnici.

 

Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně (KOM(2008)78)

Právní báze: čl. 93 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a celní unie

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodajka Astrid Lulling, Lucembursko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu 

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Veřejné zdraví v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021