Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

SPECIÁL: Nástroje boje s finanční krizí

Euroskop, 12.12.2008

Komise v průběhu podzimu 2008 zveřejnila několik legislativních i nelegislativních návrhů, které jsou reakcí na stávající celosvětovou finanční krizi.

Nejdůležitějším z dokumentů, jakkoliv nelegislativním, je Plán hospodářské obnovy, který Komise předložila 26. listopadu 2008. Plán navrhuje kromě mnoha obecných metod vyrovnání se s krizí i zcela konkrétní finanční kroky.

Další návrhy, tedy změny mezinárodních účetních standardů, změny v pravidlech pojištění vkladů a nařízení o ratingových agenturách, sice nebyly zveřejněny coby formální součásti souhrnného balíku, na rozmáhající se finanční krizi však reagují rovněž.

Tento speciál uvádí pouze nejdůležitější dokumenty poslední doby. Mezi ty ostatní patří např. sdělení Komise „Od finanční krize k vzestupu: Evropský rámec pro činnost" zveřejněné na konci října či sdělení Komise o rekapitalizaci finančních institucí zveřejněné teprve 5. prosince 2008.

 

Plán hospodářské obnovy

 

Sdělení Komise Evropské radě. Plán evropské hospodářské obnovy (KOM(2008)800)

 

Změny mezinárodních účetních standardů

 

Nařízení Komise (ES) č. 1004/2008 ze dne 15. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 39 a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 7

 

Změny v pravidlech pojištění vkladů

 

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (KOM(2008)661)

 

Nařízení o ratingových agenturách

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (KOM(2008)704)

 

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (KOM(2008)661)

Právní báze: čl.47 odst.2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise:Vnitřní trh a služby

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

 

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (KOM(2008)704)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2745, SEK(2008)2746

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Vnitřní trh a služby

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj Jean-Paul Gauzès, Francie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Veřejné zdraví v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021