Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Telekomunikační balík

Euroskop, 16.12.2008

Na jednání Rady 27. listopadu 2008 došlo k dosažení politické dohody ohledně tzv. telekomunikačního balíku. Rada přijala kompromisní text, který se stane základem pro další vyjednávání, jež by měla proběhnout v rámci druhého čtení. Jeho začátek je očekáván v březnu 2009.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (KOM(2007)699)

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení 2006/2004/ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (KOM(2007)628)

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (ES) č.21/2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice (ES) č.19/2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice (ES) č.20/2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2007)697)

 

1. Legislativní pozadí

 

Telekomunikační balík představený 13. listopadu 2007 má za cíl změnu stávajícího předpisového rámce, jíž by mělo být dosaženo „jednotného evropského informačního systému". Evropský parlament během prvního čtení prosadil do všech tří legislativních návrhů, z nichž balík sestává, poměrně zásadní pozměňovací návrhy (více zde, zde a zde). Komise z nich některé myšlenky přejala, ale přesto prosazuje mnohé, co zařadila již do původního návrhu (více zde). Rady proto fakticky měla určit další směr, kterým by se jednání o balíku ubírala.

 

2. Stav legislativního procesu (okolnosti politické dohody)

 

Politický kompromis, jehož Rada dosáhla, byl umožněn zejména krokem Velké Británie, Švédska a Nizozemí. Tyto členské státy ustoupily v otázkách regulace, a díky tomu nebylo další jednání zablokováno. Všechny členské státy se shodly, že je nutné, aby k dohodě mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí došlo do května příštího roku. Za tímto názorem stojí vidina blížících se voleb do Evropského parlamentu, jejichž následkem by mohlo dojít ke změně rozložení sil v Parlamentu, a tím také ke zkomplikování celého legislativního procesu.

Viviane Reding, odpovědná komisařka v otázkách telekomunikací, vyjádřila určité zklamání nad výsledkem, ke kterému schůze Rady došla. Přestože uznává, že dosažený kompromis je určitou cestou vpřed, domnívá se, že evropský trh s telekomunikacemi potřebuje mnohem důslednější pravidla, než ta, která jsou nyní v projednávání. Odkazuje tím především na fakt, že Rada zamítla hlavní regulační úřad v podobě, v níž jej navrhla Komise. Rada se přiklonila spíše k názoru Evropského parlamentu, který se dožaduje úřadu, jenž by ve svých pravomocech nebyl příliš odlišný od současného úřadu ERG. Což je v rozporu s názorem Komise, jež se domnívá, že by mělo jít o úřad nadřazený vnitrostátním regulačním tělesům - a pod kontrolou Komise.

 

3. Očekávaný vývoj

 

Komisařka Redingová vyjádřila názor, že by se všechny tři instituce, tedy Evropský parlament, Komise a Rada, měly sejít na společném jednání, kde by došlo k pokusu o konečnou dohodu. Toto jednání by mělo proběhnout ještě před oficiálním zahájením druhého čtení, patrně již ve druhé polovině prosince 2008. Samotné druhé čtení by mělo započít v březnu roku 2009.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení 2006/2004/ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele(KOM(2007)628)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1473, SEK(2007)1472

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise:Informační společnost a média

Odpovědný výbor Evropského parlamentu:IMCO (zpravodaj Malcolm Harbour, Velká Británie,EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (KOM(2007)699)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1473, SEK(2007)1472

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise:Informační společnost a média

Odpovědný výbor Evropského parlamentu:ITRE (zpravodajkaPilar del Castillo Vera, Španělsko,EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (ES) č.21/2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice (ES) č.19/2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice (ES) č.20/2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací(KOM(2007)697)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1473, SEK(2007)1472

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise:Informační společnost a média

Odpovědný výbor Evropského parlamentu:ITRE (zpravodajka Catherine Trautmann, Francie, PES)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Daně v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022

Doprava v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022

Vnitřní trh v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022