Přejít na obsah

Vyhledávání

28/02/2015 14:54:09


Hlavní menu

Monitoring legislativy EU

MEMO: Schémata rozhodovacích procedur

Euroskop, 10.02.2015
Orientační grafická schémata čtyř rozhodovacích procedur, jichž se v EU využívá nejčastěji.

MEMO: Výbory Evropského parlamentu

Euroskop, 10.02.2015
Seznam všech výborů Evropského parlamentu působících v této instituci mezi lety 2014-2020 (stav k 10. únoru 2015).  

MEMO: Formace Rady ministrů

Euroskop, 10.02.2015
Seznam odborných formací Rady ministrů, jak existují od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

MEMO: Frakce v Evropském parlamentu

Euroskop, 10.02.2015
Seznam frakcí (politických skupin) působících v Evropském parlamentu v období 2015-2020 (stav k 10. únoru 2015).  

MEMO: Generální ředitelství (DGs) Komise

Euroskop, 10.02.2015
Seznam nejdůležitějších generálních ředitelství (Directorates General; DGs) Komise (stav k 10. únoru 2015).

Zemědělství a rybolov v lednu 2015

Euroskop, 09.02.2015
ENVI chce uvádět zemi původu u všech výrobků se složkou masa

Vnitřní trh v lednu 2015

Euroskop, 09.02.2015
Komise vytváří právní základ pro Junckerův investiční plán, Komise chce posílit transparentnost v běžných investičních smlouvách, Komise chce vytvořit unii kapitálových trhů

Výchova, vzdělání a mládež v lednu 2015

Euroskop, 09.02.2015
Unie rozdělila granty z nového nástroje v Horizontu 2020

Institucionální záležitosti v lednu 2015

Euroskop, 09.02.2015
Komise podporuje strukturální reformy a investice zmírněním Paktu o stabilitě a růstu

Daně v lednu 2015

Euroskop, 09.02.2015
Rada schválila doložku proti vyhýbání se placení DPPO
Počet nalezených článků: 878
|
Zobrazeny články od  1 do 10
Rozhovory
Kraus: Kde hoří synagogy, hoří pak celá města
Lucie Priknerová, Euroskop, 25.2. 2015
Cítí se Židé v Evropě ohroženi? A jak jsme na tom v Praze? Zeptali jsme se tajemníka Federace židovských obcí Tomáše Krause.