Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Zaměstnanost a sociální věci v září 2020

Euroskop, 10.10.2020
EU usiluje o zlepšování integrace migrantů a uprchlíků na trhu práce, Čtvrtá revize směrnice o karcinogenech a mutagenech stanovuje nové nebo revidované limitní hodnoty, Pomoc...

Životní prostředí v září 2020

Euroskop, 10.10.2020
EU vydala 10. zprávu o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod, EP chce více prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu, Rada usiluje o ochranu biologické ro

Doprava v září 2020

Euroskop, 10.10.2020
EU chce modernizovat uspořádání evropského vzdušného prostoru, Rada se dohodla na postoji k dočasným odchylkám na podporu odvětví železniční dopravy

Vnitřní trh v září 2020

Euroskop, 10.10.2020
Komise předložila akční plán pro kritické suroviny, Komise představila nový akční plán pro větší podporu unijních celních orgánů

Informační společnost v září 2020

Euroskop, 10.10.2020
Komise podpoří evropské kapitálové trhy, Komise představila předpisů v oblasti digitálních financí

Daně v září 2020

Euroskop, 10.10.2020
Země EU v roce 2018 přišly o příjmy z DPH ve výši 140 mld. €

Výchova, vzdělání a mládež v září 2020

Euroskop, 10.10.2020
EU chce posílit výzkumný prostor, Komise představila vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v září 2020

Euroskop, 10.10.2020
EU stanovuje nový směr v oblasti migrace, Zpráva o právním státu 2020 hodnotí stav v jednotlivých zemích, Opatření omezující volný pohyb v EU mají být jasnější a...

Vnější obchodní vztahy v září 2020

Euroskop, 09.10.2020
Odnětí bezcelního a bezkvótového přístupu Kambodže nabylo účinnosti, EU a Čína podepsaly přelomovou dohodu o ochraně evropských zeměpisných označení

Veřejné zdraví v září 2020

Euroskop, 09.10.2020
Komise podepsala několik kontraktů kvůli vakcínám, EU tvrdí, že je potřeba bojovat s koronavirem důrazně  
Počet nalezených článků: 1538
|
Zobrazeny články od  1 do 10