Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

29.04.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 18: Školství

Oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže jsou věnovány ve Smlouvě o založení Evropského společenství ve znění Amsterodamské smlouvy články 149 a 150. Podle nich je tato oblast výslovně vyloučena z harmonizace předpisů členských států. Odpovědnost za úpravu obsahové a organizační stránky systému vzdělávání a za jejich jazykovou a kulturní rozmanitost je plně ponechána na členských státech. Harmonizace se nesmí dotknout vzdělávání, zejména pokud jde o organizaci, obsah a systém vzdělávacího procesu. Činnost v této oblasti je předmětem spolupráce mezi členskými státy a nikoliv předmětem právní úpravy. EU tuto spolupráci pouze iniciuje a podporuje. 

Již v předvstupním období se Česká republika účastní v programech ES pro oblast školství, odborného vzdělávání a mládeže, jako jsou Socrates, Leonardo da Vinci a Mládež pro Evropu. K hlavním cílům těchto programů patří rozvíjení evropské dimenze ve vyučování ve všech vzdělávacích úrovních, zvyšování úrovně školství a odborné kvalifikace a vzájemné poznávání kultur jednotlivých zemí. Od počátku roku 2004 (tj. roku, ve kterém vstoupí Smlouva o přistoupení v platnost) již ČR nebude muset hradit každoročně ze státního rozpočtu milionové částky za vstupní příspěvky do těchto vzdělávacích programů, nebo? tyto programy budou financovány v rámci rozpočtu ES (do něhož bude ČR přispívat). Očekává se, že členství ČR v EU přinese zvýšenou mobilitu, a to jak studentů, tak učitelů.

Přistoupením k EU se pro ČR také otevře možnost čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, který je hlavním nástrojem pro rozvoj lidských zdrojů a realizaci evropské strategie zaměstnanosti. Poskytuje podporu ve sféře vzdělávání a zaměstnanosti.

Shrnutí

Acquis je v této oblasti omezené, primárně jde o kompetenci členských států. Již v předvstupním období se Česká republika účastní v programech ES pro oblast školství, odborného vzdělávání a mládeže jako jsou Socrates, Leonardo da Vinci a Mládež pro Evropu. K hlavním cílům programů patří rozvíjení evropské dimenze ve vyučování ve všech vzdělávacích úrovních, zvyšování úrovně školství a odborné kvalifikace a vzájemné poznávání kultur jednotlivých zemí.