Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

01.04.2008
Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 31: Různé
  • Pětileté přechodné období pro postupný náběh příspěvků do základního kapitálu a rezerv Evropské investiční banky s tím, že k první platbě by došlo nejdříve v druhé polovině roku 2005

  • ČR souhlasila se třemi ochrannými klauzulemi navrhovanými ze strany EU. 

    • Obecnou klauzuli - je plně reciproční, lze použít po dobu tří let po vstupu v případě vážného narušení ekonomické situace v některé oblasti. ČR toho může využít např. v sektoru zemědělství, pokud by došlo k narušení rovnováhy na trhu zemědělských komodit při nadměrných dovozech apod.

    • 2 specifické klauzule - týkají se jednotného vnitřního trhu a oblasti justice a vnitra

     

V případě, že by některý členský porušil závazky z negociací, lze přijmout adekvátní protiopatření.