Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přehled uzavřených kapitol kandidátských zemí.

 

Název kapitoly 

ČR

Estonsko

Maďarsko

1.

Volný pohyb zboží

7.12.1999

4.12.2000

29.3.2001

2.

Volný pohyb osob

26.10.2001

21.3.2002

12.6.2001

3.

Volný pohyb služeb

29.3.2001

30.3.2001

29.3.2001

4.

Volný pohyb kapitálu

1.6.2001

26.5.2000

12.6.2001

5.

Právo společností

29.3.2001

6.4.2000

29.3.2001

6.

Hospodářská soutěž

24.10. 2002

28.11.2001

13.12. 2002

7.

Zemědělství

13.12. 2002

13.12. 2002

13.12. 2002

8.

Rybolov

19.4.1999

6.4.2000

19.5.1999

9.

Doprava

13.12. 2002

21.3.2002

21.12.2001

10.

Daně

28.11.2001

28.6. 2002

12.6.2001

11.

Hospodářská a měnová unie

7.12.1999

7.12.1999

7.12.1999

12.

Statistika

19.4.1999

19.5.1999

19.4.1999

13.

Sociální politika a zaměstnanost

1.6.2001

5.10.2000

16.11.2000

14.

Energetika

12.12.2001

30.7. 2002

5.10.2000

15.

Průmyslová politika

22.6.1999

19.4.1999

19.4.1999

16.

Malé a střední podniky

10.11.1998

10.11.1998

10.11.1998

17.

Věda a výzkum

10.11.1998

10.11.1998

10.11.1998

18.

Školství

10.11.1998

10.11.1998

10.11.1998

19.

Telekomunikace

19.4.1999

19.4.1999

19.4.1999

20.

Kultura a audiovizuální politika

11.6.2001

14.11.2000

30.7. 2002

21.

Regionální politika

22.4.2002

11.6. 2002

30.7. 2002

22.

Životní prostředí

1.6.2001

1.6.2001

1.6.2001

23.

Ochrana spotřebitelů a zdraví

19.5.1999

19.5.1999

21.6.1999

24.

Spravedlnost a vnitro

12.12.2001

21.3.2002

28.11.2001

25.

Celní unie

14.6.2000

21.3.2002

1.6.2001

26.

Vnější vztahy

14.6.2000

6.4.2000

5.10.2000

27.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika

6.4.2000

6.4.2000

6.4.2000

28.

Finanční kontrola

26.10.2001

30.3.2001

14.6.2000

29.

Rozpočet

13.12. 2002

13.12. 2002

13.12. 2002

30

Instituce

13.12. 2002

11.6. 2002

13.12. 2002

31.

Různé

13.12. 2002

13.12. 2002

13.12. 2002

 

Název kapitoly

POLSKO

SLOVINSKO

KYPR

1.

Volný pohyb zboží

28.11.2001

29.3.2001

16.11.2000

2.

Volný pohyb osob

21.12.2001

12.12.2001

12.6.2001

3.

Volný pohyb služeb

14.11.2000

14.11.2000

17.5.2001

4.

Volný pohyb kapitálu

21.3.2002

29.3.2001

29.3.2001

5.

Právo společností

28.11.2001

6.4.2000

6.4.2000

6.

Soutěžní politika

13.12. 2002

28.11.2001

10.6. 2002

7.

Zemědělství

13.12. 2002

13.12. 2002

13.12. 2002

8.

Rybolov

10.6. 2002

19.5.1999

6.4.2000

9.

Doprava

10.6. 2002

21.12. 2001

17.5.2001

10.

Daně

21.3.2002

12.12.2001

19.4.2002

11.

Hospodářská a měnová unie

7.12.1999

7.12.1999

7.12.1999

12.

Statistika

19.4.1999

19.4.1999

19.4.1999

13.

Sociální politika a zaměstnanost

1.6.2001

6.12.2000

6.4.2000

14.

Energetika

27.7.2001

29.3.2001

17.5.2001

15.

Průmyslová politika

19.5.1999

19.4.1999

10.11.1998

16.

Malé a střední podniky

10.11.1998

10.11.1998

10.11.1998

17.

Věda a výzkum

10.11.1998

10.11.1998

10.11.1998

18.

Školství

10.11.1998

10.11.1998

10.11.1998

19.

Telekomunikace

19.5.1999

19.4.1999

19.5.1999

20.

Kultura a audiovizuální politika

4.12.2000

1.6.2001

10.11.1998

21.

Regionální politika

1.10. 2002

30.7. 2002

19.4.2002

22.

Životní prostředí

26.10.2001

29.3.2001

27.7.2001

23.

Ochrana spotřebitelů a zdraví

19.5.1999

19.5.1999

19.5.1999

24.

Spravedlnost a vnitro

30.7. 2002

12.12.2001

12.12.2001

25.

Celní unie

29.3.2001

27.7.2001

19.5.1999

26.

Vnější vztahy

12.11.1999

1.6.2001

19.5.1999

27.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika

6.4.2000

6.4.2000

6.4.2000

28.

Finanční kontrola

14.6.2000

14.6.2000

14.6.2000

29.

Rozpočet

13.12. 2002

13.12. 2002

13.12. 2002

30.

Instituce

22.4.2002

10.6. 2002

19.4.2002

31.

Různé

13.12. 2002

13.12. 2002

13.12. 2002

Název kapitoly

SLOVENSKO

MALTA

LITVA

1.

Volný pohyb zboží

30.3.2001

1.6.2001

17.5.2001

2.

Volný pohyb osob

27.6.2001

27.6.2001

28.11.2001

3.

Volný pohyb služeb

17.5.2001

1.6.2001

11.6.2001

4.

Volný pohyb kapitálu

27.6.2001

21.12.2001

30.3.2001

5.

Právo společností

17.5.2001

16.11.2000

17.5.2001

6.

Hospodářská soutěž

1.10. 2002

1.10. 2002

28.11.2001

7.

Zemědělství

13.12. 2002

13.12.2002

13.12. 2002

8.

Rybolov

24.10.2000

28.6. 2002

11.6.2001

9.

Doprava

22.4.2002

26.10.2001

21.12.2001

10.

Daně

21.3.2002

1.10. 2002

21.3.2002

11.

Hospodářská a měnová unie

30.3.2001

16.11.2000

30.3.2001

12.

Statistika

14.6.2000

24.10.2000

14.6.2000

13.

Sociální politika a zaměstnanost

17.5.2001

28.11.2001

30.3.2001

14.

Energetika

26.10.2001

1.6.2001

11.6.2002

15.

Průmyslová politika

24.10.2000

14.6.2000

24.10.2000

16.

Malé a střední podniky

14.6.2000

14.6.2000

14.6.2000

17.

Věda a výzkum

14.6.2000

14.6.2000

14.6.2000

18.

Školství

14.6.2000

14.6.2000

14.6.2000

19.

Telekomunikace

17.5.2001

14.6.2000

30.3.2001

20.

Kultura a audiovizuální politika

14.11.2000

24.10.2000

30.3.2001

21.

Regionální politika

30.7.2002

30.7.2002

11.6. 2002

22.

Životní prostředí

11.12.2001

1.10. 2002

27.6.2001

23.

Ochrana spotřebitele

24.10.2000

24.10.2000

30.3.2001

24.

Spravedlnost a vnitro

11.6. 2002

21.3.2002

22.4.2002

25.

Celní unie

12.6.2001

1.10. 2002

28.11.2001

26.

Vnější vztahy

14.6.2000

14.6.2000

24.10.2000

27.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika

14.6.2000

14.6.2000

14.6.2000

28.

Finanční kontrola

21.12.2001

29.3.2001

21.12.2001

29.

Rozpočet

13.12. 2002

13.12. 2002

13.12. 2002

30.

Instituce

11.6. 2002

10.6. 2002

22.4.2002

31.

Různé

13.12. 2002

13.12. 2002

13.12. 2002

Aktuální stav k 21.2.2003
Zdroj:
Ministerstvo zahraničních věcí