Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Recenze

Autor: Hledaný text:
Evropa pozdního středověku 1300-1500
Denis Hay
Nakladatel Vyšehrad 2010

Další ze svazků edice Dějiny Evropy zachycuje dvě staletí, během nichž se dosavadní jednota křesťanské Evropy začala drolit.
Úvod do evropského práva
Pavel Svoboda
Nakladatel C. H. Beck 2010

Publikace Pavla Svobody má za cíl čtenáři mimo jiné přinést elementární souhrnné informace o složitém a historicky ojedinělém právním systému Evropské unie.
Aplikace práva EU v České republice
Michal Šejvl a kolektiv
Nakladatel Aleš Čeněk, s. r. o. 2010

Publikace Michala Šejvla a jeho spolupracovníků nazvaná Aplikace práva EU v České republice přináší poznatky o působení práva EU na české právo nejen na úrovni legislativy, ale snaží se postihnout i soudní aplikaci ve vybraných oblastech českého právního řádu.
Návrat člověka bez vlastností
Krize kultury v současné polské esejistice
Maciej Ruczaj (ed.)
Nakladatel CDK 2010

Knižní antologie Návrat člověka bez vlastností zprostředkovává českému čtenáři nejvýraznější esejistické texty polských autorů poslední dekády věnované kulturním a filozofickým dilematům současné postmoderní společnosti.
Porozumět dvacátému století
Dan Diner
Nakladatel CDK 2010

Kniha německého historika Dana Dinera nazvaná Porozumět dvacátému století podává univerzální výklad dějinných událostí, které se odehrály v „krátkém", ale na změny bohatém století, resp. v době mezi rokem 1914 a 1989.
Počet nalezených knih  239
|
zobrazeny knihy  31 do 35