Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Eurofon 800 200 200

baner MMR - Eurofon

 

Eurofon poskytuje základní informace o Evropské unii a fungování České republiky v roli členského státu.

Specializuje se zejména na Evropské strukturální a investiční fondy a na pomoc s rychlou orientací v rámci systému operačních programů a vyhledání vhodného dotačního titulu pro projektový záměr. Služba je poskytována bezplatně.

 

Důležité upozornění!

Eurofon momentálně z důvodu situace způsobené COVID-19 funguje pouze online. Všechny své dotazy můžete zasílat elektronicky prostřednictvím stránek Euroskop.cz, viz POKLÁDÁNÍ OTÁZEK a Dotaceeu.cz (kde navíc můžete i nadále v pracovní dny v čase 9-17 hod. využít rovněž možnost chatu). Telefonické konzultace budou obnoveny v co nejbližší možné době po uvolnění aktuálně přijatých epidemiologických opatření.

 

 

Služby Eurofonu jsou financovány z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc a ze státního rozpočtu ČR.

Historie Eurofonu


Informační linka Eurofon 800 200 200 funguje v podstatě bez přerušení již od 1. října 2001, kdy byla zřízena Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci informační kampaně před referendem o vstupu ČR do EU.

V souvislosti s přechodem České republiky do postavení řádného člena EU byla na základě rozhodnutí vlády ČR z února 2005 přenesena zodpovědnost za informování v dané věci pod Úřad vlády - Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ).

Kromě OEZ, který je zřizovatelem a provozovatelem této informační služby, se na chodu Eurofonu zásadně podílí také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a to prostřednictvím aktivit spolufinancovaných z fondů EU. Spolupráce vyplývá ze skutečnosti, že dotazy na možnost využití dotací Evropské unie v ČR jsou nedílnou součástí naší informační činnosti a dlouhodobě představují více než třetinu všech dotazů směřovaných na Eurofon.

Eurofon má také svůj vyhrazený prostor v některých tištěných periodikách. Jedná se například o sloupek v nezávislém měsíčníku Evropské noviny.