Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

České předsednictví vyžaduje měsíce příprav, které koordinuje Úřad vlády

Úřad vlády
EU flag

Předsednictví ČR v Radě Evropské unie je prestižní událost, která trvá jen půl roku. Přípravy však zaměstnávají desítky úředníků napříč celou státní správou již řadu měsíců, tedy nejméně dva roky před samotným začátkem předsednictví. Kdo všechno participuje na organizaci a jak přípravy probíhají? Kdo stojí za koordinací a co to obnáší?

 

Již v říjnu 2019 přijala vláda usnesení č. 729/2019, dle kterého se Úřad vlády České republiky stal centrálním koordinátorem pro přípravu a výkon českého předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2022. Mimo jiné to v praxi znamenalo vytvoření týmu, který začal intenzivně pracovat na organizačních, obsahových i komunikačních přípravách CZ PRES.

Úřad vlády dohlíží na vše, od cateringu až po propagační videa

Z předsednického týmu na ÚV k 1. 1. 2021 vznikl odbor, který sestává se z dvou oddělení – jedno je logistické a druhé komunikační. Zaměstnanci obou oddělení pracují na logistických přípravách desítek prestižních politických událostí, jako například summit nejvyšších evropských představitelů, nebo setkání ministrů na neformálních Radách EU. Zajišťují konferenční prostory, tlumočení, dopravu, bezpečnost, nebo třeba catering a kulturní akce.

Kromě logistiky se Úřad vlády věnuje otázkám komunikace. Komunikační oddělení bude mít v době předsednictví na starost propagaci výsledků práce Česka, které bude směrem do zahraničí reprezentovat Radu EU. U nás doma zase usiluje o zvýšení povědomí široké veřejnosti o fungování a roli Evropské unie. Nedílnou součástí je tedy i medializace předsednictví. Oddělení je odpovědné za komunikaci s novináři a s odbornou veřejností, správu sociálních sítí předsednictví i oficiální webové stránky CZ PRES. Jedním z hlavních úkolů je zajistit transparentní, flexibilní a otevřenou komunikaci se všemi aktéry.

Odbor pro předsednictví taktéž pracuje na obsahových prioritách programu CZ PRES. Koordinuje při tom diskuse napříč resorty a reflektuje připomínky všech relevantních institucí. Spolu s českým předsednickým programem taky připravuje osmnáctiměsíční program tria, kde se kloubí priority Francie, Švédska a České republiky.

Všichni přikládají ruku k dílu – ministerstva, Stálé zastoupení i jiné instituce

Úspěšná příprava a průběh českého předsednictví bude ale výsledkem práce celé státní správy. A nejen té. Jednotlivá ministerstva se setkávají se svými švédskými a francouzskými partnery a koordinují obsahové priority v rámci tria. Prosazují české zájmy a určují, která agenda si zaslouží největší pozornost. V průběhu samotného předsednictví to budou právě naši ministři, kteří budou předsedat jednotlivým konfiguracím Rady, s výjimkou ministrů pro zahraniční věci. Jim předsedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Ministerstva taktéž připravují své vlastní doprovodné akce v průběhu předsednictví.

V neustálém a úzkém kontaktu jsme se Stálým zastoupením České republiky při EU, které je hlavním spojovacím článkem mezi českými a unijními orgány.  Nepostradatelní jsou pro nás kolegové ze Stálého zastoupení také pro organizaci kulturních a dalších doprovodných akcí v Bruselu.

Na propagaci role EU v České republice se samozřejmě podílejí i jiné instituce – příspěvkové organizace, města, i celá řada jiných aktérů. S těmi všemi chceme a budeme spolupracovat. Dobrá příprava a úspěšné předsednictví je totiž cílem nás všech. Z úspěchů nebude těžit Úřad vlády, nebo ministerstva – ale celá Česká republika.

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

Autor: Úřad vlády