Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Velká Británie

Velká Británie se stala členem Evropské unie od 1. ledna 1973. Do Evropského parlamentu volí 73 poslanců. Velká Británie je členem Schengenu jen částečně (policejní a justiční spolupráce). V eurozóně Velká Británie není. V referendu v červnu 2016 britští občané rozhodli o vystoupení země z Evropské unie, ke kterému dojde 31. ledna 2020.

Velká Británie 

Velká Británie v Evropské unii


V počátcích vzniku Společenství se Velká Británie stavěla k procesu integrace skepticky, nelíbilo se jí přenášení pravomocí na nadnárodní úroveň, a proto dala přednost seskupení, jehož vznik v roce 1960 sama iniciovala - Evropskému sdružení volného obchodu (ESVO, EFTA).

Do Evropské unie vstoupila Velká Británie v roce 1973. V případě vstupu do eurozóny si vyjednala takzvaný „opt-out" při přijímání eura. To znamená, že není zavázána přijmout jednotnou evropskou měnu tak jako ostatní členské státy. Británie rovněž nikdy nepřistoupila k Schengenským úmluvám. Na Schengenu se podílí jen v oblasti policejní a justiční spolupráce.

Británie v systému institucí EU nezaujímá na první pohled stejný postoj jako s ní srovnatelné země (např. Německo, Francie). Na straně druhé je specifická pozice Británie charakteristická velmi úspěšným pragmatickým přístupem, projevujícím se například ve velmi vysoké výtěžnosti britských subjektů při jejich čerpání z fondů EU. Řada specifických úprav i velmi důležitých dokumentů EU je rovněž vyvolána zvláštní poptávkou ze strany Británie. Známá je zejména britská zdrženlivost v oblasti měnové a sociální integrace.

Lisabonská smlouva byla přijata parlamentem 18. června 2008.

Během britského předsednictví v roce 2005 byla zahájena přístupová jednání s Tureckem a Chorvatskem a Makedonie získala status kandidátské země. Velká Británie je tedy pro přistoupení Turecka k EU, neboť by jeho členství v EU dokázalo, že islám, demokracie a ekonomický úspěch jsou slučitelné.

Po rozhodnutí britských voličů v referendu, že Velká Británie by měla vystoupit z EU, komisař Jonathan Hill na svou funkci rezignoval. Svého zástupce do nové Komise, která nastoupila v prosinci 2019, Británie nenominovala.

Bývalými eurokomisaři nominovanými za Velkou Británii jsou:

 • Jonathan Hill - komisařem pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů (2014-2016)
 • Catherine Ashtonová - komisařka pro obchod (2008-2009), pro zahraniční a bezpečnostní politiku (2008-2009), první místopředsedkyně- Vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku (2009-2014)
 • Peter Mandelson - komisař pro obchod (2004-2008)
 • Chris Patten - komisař pro zahraniční vztahy (1999-2004)
 • Neil Kinnock - komisař pro dopravu (1995-1999), místopředseda pro administrativní reformu (1999-2004)
 • Leon Brittan - komisař pro soutěž a finanční instituce (1989-1992), místopředseda pro vnější ekonomické záležitosti a obchodní politiku (1993-1994), místopředseda pro vnější obchodní politiku a vnější vztahy (1995-1999)
 • Bruce Millan -komisař pro regionální politiku (1989-1992) a (1993-1994)
 • Stanley Clinton-Davis - komisař pro životní prostředí, ochranu spotřebitelů a dopravu (1985-1989)
 • Arthur Cockfield - místopředseda pro vnitřní trh, daňové zákony a cla (1985-1989)

V Evropském parlamentu Velkou Británii zastupuje 73 poslanců.

Další informace o britských členech Evropského parlamentu


Politický systém Velké Británie

 

Velká Británie je konstituční monarchií. Hlavou státu je královna, která je zároveň hlavou exekutivy, vrchním velitelem všech ozbrojených sil království a má nejvyšší postavení v anglikánské církvi. Výkonná moc patří vládě v čele s předsedou.

Britský parlament je dvoukomorový. Skládá se z dolní komory (House of Commons), která má 646 členů volených na pět let, a horní komory (House of Lords). Ta má 745 jmenovaných členů.

Spojené království vede královna Alžběta II., a to od roku 1952.

Dne 24. července 2019 se stal britským premiérem Boris Johnson, který nahradil Theresu Mayovou, jež na funkci rezignovala po neúspěšném řešení otázky odchodu Británie z EU. Johnson a jeho Konzervativní strana drtivě zvítězili také v předčasných volbách, které se konaly 12. prosince 2019.

 

Moderní historie Velké Británie

 

 • 1707 – vznik samostatného státu sloučením Anglického království a Skotského království na základě zákonů o sjednocení přijatých v první polovině roku 1707 samostatným skotským a anglickým parlamentem

 • 1801 – Spojené království Velké Británie a Irska. Vytvořena unie spojením Království Velké Británie a Irského království na základě zákona o sjednocení (Act of Union 1800)

 • 1805 – bitva u Trafalgaru

 • 1831 -  založen Commonwealth (tzv. Britské společenství národů), zrovnoprávňující některé kolonie s domovskou zemí

 • 1833 –  zrušení otroctví dokumentem Slavery Abolition Act

 • 1854 - 1856 se Velká Británie zúčastnila Krymské války, ve které podpořila Turecko v boji proti Ruské říši. Velká Británie společně s Francií nad Ruskem zvítězila a zamezila dalšímu výraznému ruskému mocenskému růstu

 • 1899/1902 – Búrské války, které Británie za cenu těžkých ztrát vyhrává

 • 1914 – vstup do 1. světové války na straně Dohody

 • 1919/1921 – britsko-irská válka

 • 1921 – uznání nezávislosti státu Irsko

 • 1939 – vyhlášení války Německu na základě napadení Polska

 • 1947 – uznání nezávislosti Indie a Pákistánu

 • 1973 – člen EHS

 • 1979 – zvolena premiérkou Margaret Thatcher

 • 2001 – válka v Afganistánu

 • 2003 – válka v Iráku, které se účastní jako klíčový spojenec USA
 • 2016 – referendum o vystoupení země v Evropské unie

 

Fakta o Velké Británii


Oficiální název země je Spojené království Velké Británie a Severního Irska (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).

Rozloha Velké Británie je 244 820 km2.

Hlavní město je Londýn (7,5 milionu lidí).

Oficiálním jazykem je angličtina. Jako úřední jazyk se používá také velština. V části Skotska se také používá gaelština, která ale není úředním jazykem.

Země je administrativně členěna 4 historické země, 54 hrabství, zámořské dependence a zámořská území.

V zemi žije přes 65 milionu lidí. Angličané tvoří 83,6% obyvatel, Skoti 8,6%, Velšané 4,9% a Irové 2,9% obyvatel.

Ke křesťanství se hlásí 71,6% Britů, muslimů je 2,7%. Bez vyznání je pak cca 23%.

 

Odkazy

Autor: Petr Zenkner, Euroskop