Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Německo - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Německu

 


Vzdělávací systém

 

Vzdělávání je povinné ve věku od 6 do 15 nebo 16 let (závisí na spolkové zemi). Školní rok trvá od srpna do července. Délku školního dne a týdne (5 či 6 dní) si určuje každá spolková země individuálně. Pro všechny spolkové země je stejná délka povinné školní docházky.

 

Vysoké školy

 

V Německu existují následující typy vysokoškolského studia: univerzity (Universitäten), technické univerzity (Technische Hochschulen/Universitäten), nestátní univerzity, vyšší odborné školy (Fachhochschulen) - nelze zaměňovat s našimi VOŠ. Tyto školy v Německu, na rozdíl od České republiky, nabízejí plnohodnotné vysokoškolské studium s dosažením akademického titulu. Rozdíl mezi klasickou universitou a Fachhoch-schule je v pojetí studia. To je zde orientováno hlavně prakticky na výuku v menších skupinkách, pedagogické školy (Pädagogische Hochschulen).

 

Zdroj: EACEA

 

Školné

 

Německu byl přijat zákon, který dovoluje jednotlivým spolkovým zemím rozhodnout o zavedení školného na státních univerzitách. Zda-li se platí školné, určují tedy jednotlivé spolkové vlády. Některé spolkové země (Bavaria, Baden-Württemberg, Hamburg, Lower Saxony and Northrhine Westfalia) na školné přechází, a to ve výši přibližně 500 € za semestr. Ve všech spolkových zemích se platí zápisné (tzv. Semesterbeitrag) a v některých zemích tzv. Studiengebühren - tedy poplatky za studium (také formou zápisného).

 

Zdroj: EACEA

 

Stipendia

 

Existuje řada možností jak získat stipendium pro studium v Německu. Stipendia jsou nabízena různými institucemi. Nejlépe se informace o možnostech získání stipendií dozvíte ze stipendijní databáze pro zahraniční studenty a vědce DAAD, která obsahuje rozsáhlé informace a širokou škálu možností pro ty, kteří hledají finanční podporu pro svá studia, výzkumné práce nebo vyučování v Německu. Více informací naleznete na stránkách Study in Germany.

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Německu v roce 2010/2011 činí 405 €/měsíc, u pracovní stáže 571 €/měsíc.

  • DAAD (Německá akademická výměnná služba) 

V následujících odkazech naleznete stručný popis jednotlivých stipendijních programů, které organizace DAAD každoročně uděluje uchazečům z České republiky. Aktuální nabídka stipendií DAAD se nachází zde. Více informací o stipendijních programech DAAD pro ČR naleznete jak na českých webových stránkách této služby, tak přímo na stránkách německých.

 

Aktuální nabídku stipendií Německé akademické výměnné služby najdete též na stránkách Domu zahraničních služeb.

  • Další možnosti stipendií Domu zahraničních služeb

Aktuální výběrová řízení: Bavorsko, Nadace Rochuse a Beatrice Mummertových, Jiná stipendia - Německo a Další nabídky ke studiu v Německu.

  • Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Další informace o možnosti získání stipendií naleznete na stránkách německého velvyslanectví.

 


Vybrané německé univerzity

 

Ludwig Maximilians Universität München - LMU

 

Mnichovská univerzita je největší institucí vyššího vzdělávání a jednou z mezinárodně nejproslulejších německých univerzit. Její velmi silná vazba k výzkumu má dlouhou tradici sahající až do roku 1472. LMU nabízí širokou škálu oborů od humanitních a kulturních studií až k právu, ekonomii, sociálním vědám, medicíně a vědám přírodním. V současné době zde studuje přibližně 42.000 studentů, z nichž 17 % pochází ze zahraničí. Celkem 13 laureátů Nobelovy ceny jen potvrzuje vynikající úroveň univerzitního výzkumu.

 

Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn

 

Univerzita v Bonnu byla založena v roce 1818. V její knihovně se nachází přes 2 miliony svazků. Univerzitu navštěvuje přes 27.000 studentů. Mezi významné absolventy patří 7 nositelů Nobelovy ceny a 2 držitelé Fieldsovy medaile. Univerzita je členěna do 7 fakult (katolické teologie, protestantské teologie, ekonomie a práva, lékařské, filosofické, fakulty matematiky a přírodních věd a zemědělské fakulty)

 

Georg-August-Universität Göttingen

 

Univerzita v Göttingenu se nachází v Dolním Sasku a byla založena v roce 1734. Dnes ji navštěvuje přes 23.000 studentů, z toho 11 % zahraničních. Studium je k dispozici v oborech jako je bioinformatika, molekulární biologie a neurověda. Od svého založení se pyšní tím, že zde pracovalo více než 40 nositelů Nobelovy ceny. Jedná se o výzkumnou univerzitu s širokým spektrem oborů a jednu z nejuznávanějších univerzit v Německu. Univerzita je členěna do 13 fakult (teologie, práva, filozofie, medicíny, zemědělství, lesnictví, matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a přírodovědecké fakulty).

 

Freie Universität Berlin - FU

 

FU je jednou z mezinárodně nejznámějších a předních výzkumných univerzit v Německu. Výzkum je zde zaměřen na humanitní, společenské, lékařské a přírodní vědy. Na této velmi mladé univerzitě (založené roku 1948) studuje zhruba 34.000 studentů - 15 % zahraničních. Kromě jazyků, práva a přírodních věd nabízí také škálu menších studijních oddělení. Slovník

 

Další univerzity: Technische Universität München ,Universität Freiburg, Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Humboldt Universität zu Berlin, Universität Münster, Universität Regensburg, Universität zu Köln, Universität Stuttgart, Universität Hamburg

 

Německo - bavorský zámek Neuschwanstein
Zámek Neuschwanstein nechal postavit král Ludvík II. Bavorský. Patří mezi nejznámější a nejnavštěvovanější cíl turistů v Německu. (foto: Wikipedia)

 


Práce v Německu

 


Povolení k pobytu

 

K pobytu do 3 měsíců není povolení k pobytu zapotřebí. Pro pobyty delší než 3 měsíce potřebují čeští občané povolení k pobytu EG (ES), které je udělováno příslušným cizineckým úřadem vašeho německého bydliště.

 

Registrace

 

Pokud předpokládaný pobyt překročí jeden měsíc, je nutné ohlásit pobyt okamžitě po příjezdu příslušnému cizineckému úřadu. Potvrzení o právu na pobyt bude uděleno, budete-li mít v Německu bydliště, pracovní smlouvu nebo prokážete, že jste účastníky zdravotní pojištění a máte dostatečné finanční prostředky na zajištění své existence. Podle Nařízení o nahlášení ve Spolkových zemích musí být bydliště v Německu nahlášeno nejpozději do 14 dnů (zpravidla u přihlašovacího úřadu příslušného města a obce). Tato přihlašovací povinnost se vztahuje i na občany EU a cizince, kteří mají v Německu bydliště.

 

Pracovní povolení

 

Od 1. května 2011  Německo zcela otevřelo svůj pracovní trh pro občany zemí, které přistoupily k EU v roce 2004 (tedy i ČR), což v praxi znamená, že již nebude třeba pracovního povolení.

 

Uznávání kvalifikací

 

Není-li vámi vybrané povolání v regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. 

 

Sociální zabezpečení a daně

 

Jako zaměstnanec v Německu jste automaticky ze zákona sociálně pojištěn. Do sociálního pojištění patří např. pojištění v době nezaměstnanosti, nemoci, důchodu a úrazu. Poté, co si vyberete zdravotní pojištění (Krankenkasse), vás zaměstnavatel přihlásí k placení sociálního pojištění, další formality následují automaticky.

 

Více informací na stránkách EURES

 

Cestování v Německu

 


 Zajímavé události v Německu

 

únor

Karnevaly

od čt do út před Popeleční středou, klauni přebírají město - zejména v Kolíně nad Rýnem, Mnichově a Düsseldorfu (Fasching Website)

březen

Sezóna „silného piva"

mniši v Mnichově vaří silné a výživné pivo, které má přispět k posílení těla - pivovary představují sezónní silná piva až po Popeleční středu (Strong Beer Season Website)

30. dubna

Filipojakubský festival

slaví se poslední večer v dubnu ve městech a obcích pohoří Harz - ďábelská událost, která se nepatrně podobá Halloweenu

začátek června

Heidelbergská iluminace

zámek v Heidelbergu se doslova topí v záři reflektorů a extravagantních ohňostrojů - fascinující podívaná plamenů a světel - hra barev(Heidelberg Castle Illuminations Website)

červen

Mnichovský operní festival

koná se každé léto od roku 1876 - rozsáhlý program operních a baletních představení (Munich Opera Festival Website)

druhá polovina července

Kinderzeche středověké slavnosti

středověké slavnosti ve městě Dinkelsbühl k poctě událostem třicetileté války - dle legendy se skupina dětí setkala s  útočníky u brány města a prosila je, aby neničili jejich domovy (Kinderzeche Website)

červenec/srpen

Wagnerův festival

tvorba Richarda Wagnera je oslavována v operním domě v Bayreuthu - jedna z nejprestižnějších evropských operních akcí (Wagner festival Website)

červenec

F1 Německá Grand Prix (Hockenheimring, Nürburgring)

německá velká cena formule 1 - závod na okruhu byl poprvé organizován v roce 1926 a v roce 1951 byl zařazen do kalendáře Mistrovství Světa vozu formule 1 (F1 Website)

září/říjen

Oktoberfest

největší pivní festival světa přitahuje do Mnichova miliony návštěvníků z  celého světa - místní pivovary představují sezónní speciality (Oktoberfest Website)

začátek listopadu

Jazz-Fest Berlin

festival nejlepších světových jazzových hudebníků (Jazz-Fest Berlin)

prosinec

Hamburger Dom

plocha Heiligengeistfeld ve městě Hamburg se promění na několik týdnů v park zimní zábavy - německé klobásy, opékané brambory, kandované ovoce, dušená kukuřice - horské dráhy, ruské kolo (Hamburger Dom Website)

 


Dopravní předpisy

 

Povolená rychlost - 50 km/h v obci, 100 km/h mimo obec, na dálnici bez omezení (130 km/h doporučená rychlost). Ve spolkové zemi Brémy je na dálnici limit 120 km/h

 

Světla - v tunelu a za špatné viditelnosti musí mít vozidla rozsvícená potkávací světla.

 

Alkohol - povolené množství alkoholu při řízení: 0,5 ‰. U řidičů do 21 let a těch, co mají ŘP méně než 2 roky: 0 ‰.

 

Povinné vybavení - použití bezpečnostních pásů je povinné na předních i zadních sedadlech. Děti menší než 150 cm a mladší 3 let musejí používat dětský zádržný systém odpovídající normě ECE 44/03. K povinné výbavě patří i výstražný trojúhelník.

 

Dálniční poplatky - poplatky na dálnicích se neplatí.

 

Stopování a chodci - s výjimkou dálnic a čtyřproudých silnic je stopování povoleno.

 

Více informací viz. ÚAMK

 


Praktická telefonní čísla

 

110 (112) - policie

 

112 - záchranná služba, hasiči

 

11833 - Telefonní informace tuzemsko

 

11834 - Telefonní informace zahraniční

 


Obvyklá pracovní doba

 

Pracovní doba je flexibilní a regulována pouze sjednanými tarify v jednotlivých odvětvích, pro některé podniky je pracovní doba jednotlivě sjednána.

 

Obvyklá doba obchodů

 

Banky: po - pá od 8:30 do 12:30 a 13:30 do 15:30 (čt do 17:30)

 

Obchody: po - pá od 8:00(9:00) do 18:00(20:00), so od 8:00(9:00) do 12:00(16:00)

 

V některých oblastech jsou pekařství otevřena i v neděli dopoledne do 12:00.

 


Kouření

 

Od roku 2005 je kouření zakázáno v soukromých a veřejných prostorech, které jsou otevřené veřejnosti, vyjma vyhrazených, odděleně větraných místností či prostor (jejich poskytování není povinné) ve správních budovách, kulturních institucích, rekreačních zařízeních, institucích vyššího vzdělávání, kancelářích a dalších veřejných prostorách podniků, vlaků, lodí či herních podniků. V barech, kavárnách, nočních klubech a jiných stravovacích zařízeních platí úplný zákaz kouření od roku 2007. Kouření je v nich povoleno pouze v oddělených místnostech s vlastní ventilací, jejichž poskytování však není povinné. Kouření je zakázáno také v podchodech, veřejné dopravě včetně taxi, na zastávkách a dalších stanovených místech. Německo přijalo zákon o zákazu kouření v barech a restauracích, v úřadech, školách, ve vlacích, na letištích a v taxících v červenci roku 2008. Jednotlivé spolkové země si však prosadily různé varianty, změny a výjimky. Systém je velmi chaotický a některými restauračních zařízení nedodržovaný.

 

Státní svátky v Německu

 

1. leden 

Nový rok 

6. leden

Tři Králové

březen/duben, pohyblivý svátek

Velký pátek

březen/duben, pohyblivý svátek

Velikonoční pondělí

květen, pohyblivý svátek

Svatodušní pondělí

1. květen 

Svátek práce 

2. červen 

Nanebevstoupení

23. červen

Boží tělo

15. srpen

Svátek Nanebevzetí Panny Marie

3. říjen

Den sjednocení Německa

31.říjen

Den reformace

1. listopadu

Svátek všech svatých

18. listopadu

Den motlitby

25. a 26. prosinec

První a druhý svátek vánoční 

Autor: Daniela Veselá, Eurofon