Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Lucembursko

Lucembursko je zakládajícím členem Evropské unie. Do Evropského parlamentu volí 6 poslanců. Lucembursko je členem Schengenu i eurozóny.

Lucembursko

Fakta o Lucembursku

 

 • Oficiální název země je Velkovévodství Lucembursko (Grand-Duché de Luxembourg; Grossherzogtum Luxemburg).
 • Rozloha Lucemburska 2 586 km.
 • Hlavní město je Lucemburk (82 200 obyvatel).
 • Národním jazykem je lucemburština, francouzština a němčina jsou administrativní.
 • Země je administrativně členěna na 3 distrikty a dále na 12 kantonů.
 • V zemi žije 576 249 lidí. Lucemburčanů je 67%, Portugalců 12%, Italů 5 % a Francouzů a ostatních 16%.
 • Většina obyvatel (87%) se hlásí k římsko-katolické církvi.

 

Lucembursko v Evropské unii

 

Lucemburský vliv v EU výrazně převyšuje jeho rozlohu. S pouhým 0,1 % populace EU disponuje země 1,7 % hlasů v Radě ministrů a celková relativní volební síla občana je 21krát nad průměrem EU.

Velkovévodství, jako všechny ostatní členské státy, si ponechalo právo veta v důležitých oblastech a má 1 % křesel v Evropském parlamentu. Nicméně Lucembursko si je vědomo, že není v možnostech tak malé země stát v cestě konsensům dosažených velkými zeměmi v průběhu vyjednávání EU.

Lucemburští jazykově vybavení a kulturně citliví ministři často vyhledávají roli „čestného zprostředkovatele" během vyjednávání EU a lucemburští politici užívají svůj vysoký kredit v EU: tehdejší bývalý premiér, Pierre Werner, jako první v roce 1970 vylíčil plán na evropskou společnou měnu  a dva další bývalý premiéři, Gaston Thorn a Jacques Santer, byli oba předsedy Evropské komise.

Navíc Lucemburk hostí několik evropských institucí, zahrnujících Evropský soudní dvůr, Auditorský tribunál, Evropskou investiční banku a administrativní sekci Evropského parlamentu a Evropské komise.

V Lucembursku je větší míra podpory institucím EU než ve většině ostatních zemí EU. Je zde také široká podpora větší integraci EU a zvýšení počtu členských zemí.

Lisabonskou smlouvu ratifikoval lucemburský parlament 29. května 2008.

V Lucembursku je velice nízká podpora veřejnosti pro vstup Turecka do EU.

V Evropské komisi zastupuje Lucembursko Nicolas Schmit, komisař pro pracovní místa.

Předsednictví Rady vykonávalo Lucembursko naposledy v druhé polovině roku 2015. V Triu bylo s Lotyšskem a Nizozemskem. Příště se předsednictví ujme v první polovině roku 2029.

Lucembursko obsazuje v Evropském parlamentu 6 křesel.


Politický systém Lucemburska


Lucembursko je konstituční monarchií. V čele země stojí velkovévoda. Výkonná moc se soustředí do rukou velkovévody a kabinetu, jenž se skládá z předsedy vlády a několika ministrů.

Důležitou institucí je Státní rada, která má 21 členů jmenovaných velkovévodou na doživotí. Rada připravuje zákony, má pouze poradní hlas a v první řadě vykonává správní soudní moc.

Lucemburský parlament je jednokomorový. Poslanecká sněmovna má 60 poslanců volených v přímých všeobecných volbách poměrným systémem na 5 let.

V čele Lucemburska stojí od října 2000 velkovévoda Jindřich.

Předsedou vlády je od roku 2013 Xavier Bettel.

 

Moderní historie Lucemburska

 • 1815 Lucembursko na vídeňském kongresu povýšeno na nezávislé velkovévodství v personální unii s Nizozemskem. Součástí tzv. Velkého Nizozemí je do roku 1830 také Belgie.
 • 1830-39 V důsledku vzniku Belgie přichází Lucembursko o polovinu svého frankofonního území, které dále existovalo jako belgická provincie Lucemburk.
 • 1890 Konec personální unie s Nizozemskem po smrti nizozemského krále Viléma III. Novým velkovévodou se stal jeho synovec Adolf.
 • 1914-18 Německá okupace během 1. světové války
 • 1940-44 Německá okupace během 2. světové války
 • 1949 Lucembursko zakládajícím členem NATO
 • 1952 Lucembursko stojí u zrodu ESUO

 

Odkazy na instituce


Kontakty na ambasády

ČR v Lucembursku
2, Rond-Point Robert Schuman
L-2525 Luxembourg
Tel: +352/264778 spojovatelka
Fax: +352/26477820
luxembourg@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/luxembourg  

 
Lucemburska v ČR 
Tržiště 13
118 00 Praha 1
Tel: 257 181 800
Fax: 257 532 537
prague.amb@mae.etat.lu
http://prague.mae.lu/en