Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Stane se česká diplomacie znovu obětí domácích sporů?

Hana Chuka, EUROSKOP, 13. dubna 2010
Vondra, Zaorálek - konference AMO o zahraniční politice
Zahraničně-politické programy domácích stran byly hlavním tématem konference s názvem Česká zahraniční politika po volbách 2010, kterou minulý týden uspořádala Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s instiutem CERGE. V jeho budově zasedli senátor Alexandr Vondra (ODS), poslanec Lubomír Zaorálek (ČSSD), místopředseda TOP09 Marek Ženíšek, bývalá europoslankyně Jana Hybášková (nyní na kandidátce KDU-ČSL), vedoucí zahraniční sekce Strany Zelených Jiří Časlavka a místopředsedkyně zahraničního výboru sněmovny Kateřina Konečná (KSČM).

Časlavka: Pojďme si napravit reputaci

Konferenci otevřel zástupce Strany Zelených, podle kterých by náprava reputace měla být prvním povolebním úkolem české diplomacie, ať už bude její reprezentace jakákoli. V souladu s programem strany Čáslavka apeloval na větší zahraniční angažovanost ČR v oblasti lidských práv a rozvojové pomoci, která je podle něho v současnosti nedostatečná. Rovněž odsoudil vývoz našich zbraní do konfliktních zón a účast na válečných misích v Iráku a Afghánistánu. V dalších otázkách obrany vyzval k preferenci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU před NATO, jehož mise označil za konfliktní. Časlavka v závěru svého výstupu vyjádřil nutnost generační obnovy české diplomacie a předání jejího řízení pokolením nezasaženým studenou válkou a traumaty minulosti, jak se vyjádřil.

Konečná: KSČM volá po politice v souladu s mezinárodním právem

Kateřina Konečná ve svém pacifistickém výstupu vyzvala k mírové politice jaderného odzbrojení a k řešení zahraničně-politických sporů na co nejširší mezinárodní úrovni. Komunisté podle ní usilují o diplomacii pevně zakotvenou v mezinárodním právu, kde přístup dvojího metru nedostane šanci. V této souvislosti narážela především na problematické uznání Kosova, kde se Evropská unie jako celek neshodla. Jménem své strany dále přivítala ratifikaci lisabonské smlouvy a ocenila prezidentovu snahu jednou pro vždy uzavřít otázku Benešových dekretů.  

Vondra, Zaorálek - konference AMO o zahraniční politice
Alexandr Vondra a Lubomír Zaorálek na konferenci
Česká zahraniční politika po volbách 2010, kterou uspořádala Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s instiutem CERGE. (zdroj: AMO)


Vondra: Stát české velikosti nesmí praktikovat cik-cak strategii

Bývalý vicepremiér a někdejší šéf diplomacie ze své pozice vyzval spolupanelisty především k zahraničně-politické kontinuitě. V bezpečnostní otázce napadl vystoupení obou předchozích řečníků, když prohlásil, že nelze na jedné straně vychvalovat mezinárodní spojenectví a v zápětí lavírovat nad českou participací v zahraničních misích. Zde označil naší účast za nutnou, především s ohledem na princip reciprocity vojenské pomoci. Senátor rovněž vyzval k větší angažovanosti v mezinárodních institucích zejména s poukazem na konec období výsluní, kterého si středo a východoevropská diplomacie užívala ještě na přelomu tisíciletí. Vondra na závěr svého výstupu označil za nutné ukončit resortismus mezi zahraničně-politickými orgány české státní správy a vyjádřil nutnost alespoň elementárního konsenzu, který podle senátora české diplomacii příliš často chybí.

Zaorálek: Stabilní domácí politika rodí silnou zahraniční pozici

Lubomír Zaorálek hned na začátku svého příspěvku zdůraznil pravidlo, podle kterého se silná zahraniční politika se vždy odvíjí od řízení vnitrostátních afér. V této souvislosti označil naší diplomacii za nepředvídatelnou a nekonsenzuální, ani jedno z čehož si český stát vzhledem ke své velikosti a nemůže dovolit. Zaorálek ve shodě s Vondrou apeloval na větší angažovanost ČR ve světě, kde Praha nebude figurovat jako pozorovatel a přesune se blíže do centra dění. Stejně se vyjádřil i v otázce EU, kde má Česká republika podle Zaorálka potenciál, dostat se do samého středu událostí. Poslanec dále označil rozšíření EU, projekt východního partnerství a energetiku za hlavní zahraničně-politické priority ČSSD. V této souvislosti ocenil současnou pozici českého komisaře, která by měla těmto cílům napomoci. Zaorálek na závěr svého vystoupení apeloval na intenzivnější spolupráci s USA a to nejen bilaterální, ale především na úrovni EU.

Hybášková: Chybí zde konsenzus v jednání i ve výkonu diplomacie

Tak jako předchozí řečníci, i bývala europoslankyně ve svém vstupu volala především po konsenzu, kterému se české zahraničně-politické scéně zoufale nedostává. V této souvislosti poukázala na nutnost kompromisu, což ilustrovala na příkladu Evropské unie, kterou právě ústupky drží pohromadě. Rovněž načrtla hlavní priority KDU-ČSL, pod níž kandiduje, které označila jako 3 „E" - tedy ekonomiku, energetiku a environmentální politiku. Hybášková dále apelovala na intenzivnější vztahy se Spolkovou republikou, které se podle jejího názoru nepohnuly od dob česko-německé deklarace a které označila za klíčové nejen pro diplomacii, ale především pro hospodářské otázky.

Ženíšek: Naše alianční členství jsou podmíněna aktivní účastí

Reprezentant TOP09 charakterizoval zahraničně-politický program své strany slovy „spolehlivost, odpovědnost, předvídatelnost a konzistence". V zápětí ovšem kriticky podotkl, že právě tyto čtyři atributy české diplomacii dosud chybějí, což přičetl zejména častým obměnám našich čelních představitelů. Pokud jde o členství v mezinárodních organizacích, Ženíšek vyzdvihl zejména NATO a EU, o kterých se vyjádřil jako o zesilovačích českého vlivu. Unii zároveň označil za jedinou záruku naší národní existence a vyjádřil rovněž podporu dalším vlnám rozšíření. Na závěr zdůraznil připravenost své strany podílet se na co možná nejvíce zahraničních misích v rámci Severoatlantské aliance.

Autor: Hana Chuka, Euroskop

Další články v rubrice

Deset let Východního partnerství: Jak si dnes stojí a kam směřuje?

Kristina Hubáčková, psáno pro Euroskop, 18.6.2019

Budoucnost Evropy: Hayek, nebo Keynes?

Allison Carpenter, psáno pro Euroskop (do češtiny přeložil Petr Pospíšil), 16.6.2019

Konference: Ochrana dat je evropskou konkurenční výhodou

Kristina Hubáčková, psáno pro Euroskop, 07.06.2019

Jak změní průmysl 4.0 evropskou společnost?

Kristina Hubáčková, psáno pro Euroskop, 07.06.2019

Petříček: Střední Evropa má mít v EU silnější postavení

Kristina Hubáčková, psáno pro Euroskop, 04.06.2019