Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Workshop - Směrnice o energetické účinnosti

Martin Jirušek, 11.5. 2012, psáno pro Euroskop
Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně proběhl začátkem května workshop simulující lobbyistický a legislativní proces v  rámci struktur Evropské unie. Ústředním tématem byla v EU aktuálně projednávaná Směrnice o energetické účinnosti.

Workshopu se zúčastnilo 29 studentů z oborů Mezinárodní vztahy, Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost, Evropská studia a Humanitní environmentalistika. Studenti byli v rámci modelu rozdělení do skupin, které hájily partikulární pozice jednotlivých aktérů. Mohli si tak vyzkoušet proces formování konkrétní směrnice.

Jaké zájmy působí na legislativu


Workshop posloužil jak k praktické ukázce působení partikulárních zájmů v průběhu tvorby legislativy, tak k výměně názorů zástupců subjektů, kterých se Směrnice o energetické účinnosti potenciálně dotýká.

Jednotliví zástupci prezentovali své postoje ve vztahu ke Směrnici. Z nich vyplynulo, že zatímco o účelu Směrnice jako takové panuje vesměs shoda, podoba jednotlivých opatření je již předmětem leckdy zásadních sporů. Potvrdilo se, že implementace této Směrnice bude mít dopad na široké spektrum subjektů jak ve veřejné, tak soukromé sféře, jejichž stanoviska k nastavení jednotlivých kritérií jsou do značné míry rozdílná.

Veřejný sektor versus firmy


Zatímco veřejný sektor je ve svém přístupu přirozeně opatrnější, ty soukromé společnosti, které by z opatření zahrnutých ve Směrnici mohly profitovat, jsou jejími nadšenými proponenty často v ještě větší míře než například environmentálně zaměřené organizace.

Předmětem diskuse byla také administrativní náročnost zavádění Směrnice, některé dílčí cíle snižování náročnosti v oblasti veřejné správy (např. 3% zvýšení úspor energie ve veřejných budovách), nejasné finanční dopady Směrnice na státní rozpočet a spotřebitele a fakt, že dosažení cíle, kterým je 20% snížení energetické náročnosti do roku 2020, se v současnosti jeví jako nereálné.

Akce se konala ve spolupráci s poslancem Evropského parlamentu panem RNDr. Pavlem Pocem (členem frakce S&D a parlamentních výborů ENVI a ITRE). Dále se zúčastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, organizace Greenpeace, zástupci firem E. ON, Knauf Insulation a agentury Czech RE Agency. Celá akce byla pořádána v rámci projektu s názvem „Inovace výuky na FSS - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií" podpořeným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: Martin Jirušek, psáno pro Euroskop

Další články v rubrice

REPORTÁŽ: Jaké kosmické aktivity zajišťuje Agentura GSA?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 20. 11. 2018

V čem se Češi a Slováci v EU (ne)shodnou?

Lucie Vinařská, psáno pro Euroskop, 27. 10. 2018

REPORTÁŽ: Jak se změní evropské zemědělství?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 5. 10. 2018

REPORTÁŽ: Jaká je budoucnost české vesmírné politiky?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 20. 9. 2018