Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská občanská iniciativa oslaví první výročí

Marie Bydžovská, Euroskop, 22.3.2013
EU - žena, pomalovaná

V dubnu oslaví Evropská občanská iniciativa rok od svého spuštění. U této příležitosti se konala v pražském zastoupení Evropské komise diskuze, která hodnotila její dosavadní úspěchy i slabá místa.

Do dnešního dne obdržela Evropská komise 29 žádostí o registraci občanské iniciativy, pouze 14 z nich nadále pokračuje ve sběru podpisů, a to jak tradičním způsobem pomocí papírových archů, tak prostřednictvím on-line formulářů. Organizátoři musí dokázat sesbírat milion podpisů během jednoho roku.

Nejúspěšnějším projektem je zatím iniciativa, která požaduje přijetí práva na vodu jako jednoho z lidských práv. Její organizátoři sice již sesbírali 1 350 000 podpisů, minimální strop zatím překročili ale pouze v pěti z potřebných sedmi států. Oproti ostatním 13 projektům má tu výhodu, že disponuje nejvyšší finanční sumou. Projekt podpořila Evropská federace odborů veřejné správy, která poskytla organizátorům 100 tisíc eur (asi 2,5 milionů Kč).

Občanství (ilustrační foto)

Občanská iniciativa má vtáhnout Evropany do rozhodování (ilustrační foto)

S velkým odstupem je na pomyslném druhém místě iniciativa s názvem „Jeden z nás“, která získala 125 tisíc signatářů. Jejím cílem je ochrana lidských embryí od početí. Realizace této akce získala podporu 50 tisíc eur (asi 1,25 milionu Kč) od nadace Fondazione Vita Nova.

Občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou, poskytuje milionu obyvatel přinejmenším čtvrtiny členských států EU možnost požadovat po Evropské komisi, aby v oblastech spadajících do její působnosti předložila návrhy určitých právních předpisů. Organizátoři občanské iniciativy, tzv. výbor občanů složený alespoň ze sedmi státních příslušníků EU s bydlištěm v nejméně sedmi různých členských státech, mají rok na to, aby získali potřebnou podporu. Shromážděné podpisy musí být ověřeny příslušnými orgány odpovídajících členských států. Organizátoři úspěšných iniciativ se zúčastní veřejného slyšení uspořádaného Evropským parlamentem. Komise bude mít 3 měsíce na posouzení iniciativy a na rozhodnutí, jak na ni reagovat.

Evropská občanská iniciativa nicméně mezi Čechy zatím příliš zájmu nevzbudila, upozornil Jens Nymand Christensen z generálního sekretariátu Evropské komise. Žádný český subjekt se nestal iniciátorem nějaké nové iniciativy a i v počtu signatářů již existujících výzev jsou Češi na nižších místech žebříčku.

Podle ředitelky Odboru koncepčního a institucionálního Úřadu vlády Lenky Pítrové si ale Češi v posledních měsících zkoušeli přímou demokracii při volbě prezidenta a k evropské občanské iniciativě se obrátí později.  Také otázka zásobování vodou není pro Čechy tím nejpalčivějším problémem. Lenka Pítrová proto očekává, že v budoucnosti čeští občané s nějakým jiným tématem iniciativu vyzkouší.

Cílem občanské iniciativy je snížit tzv. demokratický deficit EU, připomněl bývalý předseda senátního výboru pro EU Luděk Sefzig, proč a jak iniciativa vznikla. Ačkoliv sám není příliš silným zastáncem přímé demokracie, tento nástroj považuje za vhodné doplnění evropského legislativního procesu. Iniciativa podle něj upozorní politiky na potíže, které vnímají občané, ale politické strany je neregistrují, protože se nejedná o témata, která by byla rozhodující ve volebních kampaních.

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop

Další články v rubrice

REPORTÁŽ: Jaké kosmické aktivity zajišťuje Agentura GSA?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 20. 11. 2018

V čem se Češi a Slováci v EU (ne)shodnou?

Lucie Vinařská, psáno pro Euroskop, 27. 10. 2018

REPORTÁŽ: Jak se změní evropské zemědělství?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 5. 10. 2018

REPORTÁŽ: Jaká je budoucnost české vesmírné politiky?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 20. 9. 2018