Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Křest sborníku studentských prací o EU (ke stažení)

Euroskop, 8.10. 2013
Laboratoř EU

V Evropském domě se začátkem měsíce sešli studenti a organizátoři projektu nazvaného Laboratoř EU. Jeho výsledkem bylo vydání prvního sborníku sylabů studentských prací věnovaných evropským otázkám. Partnery akce byly Zastoupení Evropské komise v ČR, odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Vysoká škola ekonomická (VŠE).

Dvakrát ročně se mohou studenti přihlásit do soutěže, kde je výhrou vydání textu zkrácené verze jejich diplomové práce věnující se EU. Přihlásit se může každý, kdo studuje na oborech, jež se týkají evropských záležitostí (Evropská studia, Evropská integrace, Politologie, Mezinárodní vztahy, apod.).

"S nápadem na podobný sborník jsme s kolegy přišli už před několika lety. Velmi mě těší, že se nám podařilo tuto myšlenku nakonec uskutečnit v rámci partnerství se Zastoupením Evropské komise v České republice," řekla ředitelka odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Lucie Loskotová.

Hodnotiteli studentských prací, ze kterých se vybralo vítězných deset, byli Pavla Bednářová (Technická universita Liberec), Jana Borská (Česká zemědělská universita Praha), Lenka Fojtíková (Vysoká škola báňská Ostrava), Martina Jiránková (Vysoká škola ekonomická Praha) a Hana Kunešová (Západočeská universita Plzeň).

Témata vítězných prací byla pestrá – od ryze institucionálních otázek, přes vnější vztahy EU až po konkrétní příklady evropské regulace např. v oblasti zdravotního pojištění.

Cílem projektu laboratoř EU je podpořit zájem studentů českých vysokých škol o evropské záležitosti. Proto přejeme Laboratoři EU další kvalitní práce.

Sborník si můžete stáhnout v elektronické verzi

Laboratoř EU
K slavnostnímu představení sborníku studentských prací o EU došlo začátkem října v Evropském domě. Na fotce šéf Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal (vpravo), ředitelka odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Lucie Loskotová (uprostřed) a koordinátorka projektu z Vysoké školy ekonomické Eva Cihelková (vlevo). Foto: OEZ

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Studenti si vyzkoušeli, jak se rozhoduje v institucích EU

Jiří Hladík, psáno pro Euroskop, 19. 3. 2019

Jak EU bojuje proti změnám klimatu?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 15. 3. 2019

Jak si stojí ČR v rozvoji umělé inteligence?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 1. 2. 2019