Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Projekt Rozhoduj o Evropě vstoupil do další fáze

Michael Murad, EUTIS, 3. 2. 2017
simulace_Brno

Nový ročník projektu Rozhoduj o Evropě zahájily první regionální semináře v České republice a na Slovensku. Projekt tak letos vstoupil do své další fáze. Úplně první seminář se uskutečnil v pondělí 23. 1. 2017 v Brně a ve čtvrtek 26. 1. 2017 na něj navázal seminář v Bratislavě.

Brněnského semináře, který se konal v prostorách Společenského sálu radnice Brno-střed, se zúčastnilo 24 studentů středních škol z Brna, Vyškova a Znojma. Po úvodním přivítání a představení projektu od Angeliky Gergelové z Eurocentra Brno a Michaela Murada z EUTISu probíhal brněnský seminář ve třech blocích. V tom prvním se účastníci seznámili se základními informacemi z historie evropské integrace, s fungováním evropských institucí a s přistupováním České republiky do EU. Aktivity tohoto bloku probíhaly interaktivní formou, v rámci které více hovořili mladí lidé než samotní lektoři.

Informace o fungování EU si účastníci vyzkoušeli během simulace


Během druhého bloku mohli účastníci semináře získané informace zužitkovat a více jim porozumět během simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu. Tématem jednání, které si dopředu sami zvolili ze tří nabízených možností, byl návrh deklarace k vytvoření společné evropské armády. Deklaraci po několika pozměňovacích návrzích nakonec společné jednání Rady a Evropského parlamentu nepřijalo. Mladí lidé si však informace z úvodu vyzkoušeli v realitě jednání institucí, což pozitivně ohodnotili i v následující evaluaci.

Posledním, třetím blokem semináře, byl strukturovaný dialog. Během něj měli účastníci možnost diskutovat o tématech, která je zajímají na místní/regionální, celonárodní a evropské úrovni. Zapojenými osobami s rozhodovací pravomocí pro jednotlivé úrovně byli Martin Landa, starosta městské části Brno-střed, Michael Murad z EUTISu a Angelika Gergelová z Eurocentra Brno. Dialog přinesl více hodnotných výstupů, které budou postoupeny Národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog s mládeží, která je dále využije.

 V rámci semináře si studenti vyzkoušeli simulaci jednání evropských institucí. Zdroj: Rozhoduj o Evropě

Studenti kladně ohodnotili simulaci jednání evropských institucí, která následovala po informativní části semináře. Zdroj: Rozhoduj o Evropě

V Bratislavě studenti přijali deklaraci o společné evropské armádě 


Program bratislavského semináře, kterého se zúčastnilo přes 30 studentů, byl obdobný. Dokonce i zde si přihlášení účastníci zvolili jako agendu pro své jednání stejné téma jako účastníci semináře v Brně. Zásadním rozdílem oproti brněnskému semináři ale bylo to, že zde studenti po několika úpravách společnou deklaraci k vytvoření společné evropské armády přijali.

Na úspěšném průběhu obou seminářů se shodli jak účastníci, tak projektový tým, který se těší na zbývajících 13 seminářů v České republice a 7 na Slovensku. 

Projekt realizuje o.p.s. EUTIS ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku.  Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Bližší informace naleznete na webu: www.rozhodujoevrope.cz anebo na facebookové stránce projektu https://www.facebook.com/rozhodujoevrope.

Autor: Michael Murad, EUTIS, Euroskop

Další články v rubrice

Rozpočet EU a nástroj Next Generation EU: Velký finanční třesk?

Světlana Máčalová, Úřad vlády, ilustrační foto Pixabay, 11.11.2021

Úřad vlády uspořádal kulatý stůl k realizaci Národního programu reforem 2021

Tomáš Nalejvač, Úřad vlády, ilustrační foto Evropská komise, 08.11.2021