Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jakým výzvám čelí vztah mezi střední Evropou a Spojenými státy?

Petr Pospíšil, Euroskop, 8.7.2018
345 PES Wess-Mitchell

REPORTÁŽ - Jaký je současný význam tradičního spojeneckého vztahu mezu středoevropskými zeměmi v čele s Českou republikou a Spojenými státy americkými? Na toto téma při Prague European Summit přednesli svá hlavní vystoupení Aaron Wess Mitchell, vysoký státní úředník z amerického State Department, a Jakub Dürr, náměstek pro řízení evropské sekce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Demokracie, lidská práva, právní stát. Na těchto hodnotách podle Jakuba Dürra tradičně bylo vystaveno spojenectví mezi Evropou a Spojenými státy. Pevné hodnotové zakotvení činí tento transatlantický vztah specifickým a odlišuje jej od různých koalic vznikajících na ad hoc bázi.

Evropská unie a Spojené státy společně vždy usilovaly o prosazování mezinárodního řádu založeného na pravidlech a o zachování globální bezpečnosti. Ostatně i nyní představují mezinárodní organizace v čele s Organizací spojených národů či Světovou obchodní organizací (WTO) hlavní multilaterální platformy, jejichž prostřednictvím američtí a evropští představitelé spolupracují.

Vztah s USA je o společných hodnotách, ne jen o pragmatismu


Aaron Wess Mitchell se zaměřil především na vztahy česko-americké resp. československo-americké. Připomněl stoleté výročí vzniku samostatné Československé republiky a dodal, že na ony události roku 1918 nesou i americký otisk, neboť významným milníkem na cestě k založení samostatné republiky byla tzv. Pittsburská dohoda, podepsaná 30. května 1918 ve Spojených státech představiteli českého i slovenského exilu, včetně budoucího prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Stejně jako Dürr i Wess Mitchell vyslovil přesvědčení, že vztah mezi Českou republikou a Spojenými státy není pouze o politice, nýbrž o společné kultuře a přátelství.

Jakub Durr - Prague European Summit
Jakub Dürr, náměstek pro řízení evropské sekce Ministerstva zahraničních věcí ČR, při hlavním vystoupením během Prague European Summit 2018. Zdroj: Prague European Summit

Vysoce postavený americký úředník však neopomenul připomenout ani méně optimistické části společné historie. V minulém století podle něj byla období, během nichž se Spojené státy odvrátily k politice izolacionismu. Oslabených transatlantických vztahů zneužili například nacisté ve třicátých letech 20. stol. Historie nás podle Wesse Mitchella poučila o tom, že udržet svobodu vyžaduje sílu.

V současné době dle slov amerického vysokého státního úředníka hrozby představují Rusko, které usiluje o vytvoření vazalských vztahů se zeměmi ve své sféře vlivu, dále Čína a v neposlední řadě také Írán. Současné světové dění není jen bojem o strategický vliv, má významné společenské a kulturní aspekty. Írán kupříkladu podporuje radikální politický islamismus.

Současná střední Evropa je Západem: kulturně i svojí volbou


Co se týče středoevropského prostoru, ten Wess Mitchell považuje za západní – a to jednak svojí kulturou, jednak i z hlediska vlastního sebeurčení: byla to vědomá volba zvolených politických představitelů vstoupit do západních integračních organizací, jako je Evropská unie a NATO.

Aaron Wess Mitchell - PES 2018
Aaron Wess Mitchell, vysoký státní úředním amerického Department of State, během svého hlavního vystoupení na Prague European Summit 2018. Zdroj: Prague European Summit

Bezpečnost je podle Wesse Mitchella potřeba brát na plnou váhu, což Spojené státy činí a i Evropa by si měla plnit svůj díl. Nové iniciativy v bezpečnostní oblasti dle amerického řečníka naznačují, že Evropa si význam bezpečnosti a obrany uvědomuje. Dokladem je, že od ledna 2017 všechny členské země s výjimou jedné navýšily svoje výdaje na obranu. Dalším nezbytným krokem podle Wesse Mitchella je sestavení kvalitních, důvěryhodných plánů obranných výdajů.

Evropské iniciativy v obraně? Ano, pokud nepovedou k duplicitám


Co se týče nově zřízené stále strukturované spolupráce (PESCO), Evropského obranného fondu (EDF) a Koordinované roční revize obrany (CARD) – americká pozice se prý neliší od stanoviska, vysloveného generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. „Podporujeme mechanismy, které jsou opodstatněné a smysluplné. Nepodporujeme ty, které vytváří paralelní, duplicitní struktury.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Další články v rubrice

Deset let Východního partnerství: Jak si dnes stojí a kam směřuje?

Kristina Hubáčková, psáno pro Euroskop, 18.6.2019

Budoucnost Evropy: Hayek, nebo Keynes?

Allison Carpenter, psáno pro Euroskop (do češtiny přeložil Petr Pospíšil), 16.6.2019

Konference: Ochrana dat je evropskou konkurenční výhodou

Kristina Hubáčková, psáno pro Euroskop, 07.06.2019

Jak změní průmysl 4.0 evropskou společnost?

Kristina Hubáčková, psáno pro Euroskop, 07.06.2019

Petříček: Střední Evropa má mít v EU silnější postavení

Kristina Hubáčková, psáno pro Euroskop, 04.06.2019