Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Hrdinková: Prioritou EU musí být bezpečnost jejích občanů

Kristina Hubáčková, psáno pro Euroskop, 31.05.2019

Mezi priority České republiky pro budoucí směřování Evropské unie patří dokončení vnitřního trhu a zajištění vnitřní bezpečnosti kontinentu. Kromě toho je třeba obnovit institucionální rovnováhu v rámci Evropské unie a zejména posílit postavení Evropské rady tak, aby hrála hlavní roli v nastolování evropské agendy. Na mezinárodní konferenci Prague European Summit to v úterním proslovu na téma “Nová trajektorie Evropy“ uvedla státní tajemníce pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

Milena Hrdinková na úvod připomněla, že po právě proběhlých volbách do Evropského parlamentu přichází na řadu nutnost určit priority unie na následujících pět let. V souvislosti s tím zdůraznila, že pro Českou republiku jako malou otevřenou ekonomiku, která je z velké části zaměřená na vývoz na evropské trhy, je důležitým tématem ekonomická integrace a zejména prohlubování a dokončení vnitřního trhu se všemi jeho čtyřmi svobodami.

 

 

Česko usiluje o posílení role Evropské rady


Hrdinková dále uvedla, že Česko usiluje i o nové nastavení rovnováhy mezi unijními institucemi tak, aby stěžejní roli hrála Evropská rada a Evropská komise se soustředila na dohled nad dodržováním evropských smluv a na naplňování agendy stanovené Evropskou radou a nepůsobila nad rámec svých pravomocí.

Jako další prioritu České republiky Milena Hrdinková jmenovala bezpečnost. „Chceme, aby Evropa byla nejbezpečnější kontinent a věříme, že je velice důležité, aby se evropští občané doopravdy cítili bezpečně.“ řekla a dodala, že otázka vnitřní bezpečnosti úzce souvisí s celkovým vnímáním Evropské unie jejími občany a že nárůst pocitu bezpečí může vést k potlačení sílícího euroskepticismu. K tomu doplnila, že neméně důležité je pro Českou republiku i Evropskou unii jako celek usilovat o podporu Schengenského prostoru.


Key note speech
Státní tajemnice Milena Hrdinková uvedla druhý den mezinárodní konference konané v Černínském paláci v Praze. Zdroj: Prague European Summit

 

Konkrétněji je podle státní tajemnice třeba zajistit lepší fungování vnějších hranic Evropské unie, které by měli být zárukou toho, že i přes maximální posílení svobody pohybu uvnitř unie budou občané EU chráněni před negativními vlivy z věnčí. Také je podle Hrdinkové nutné se zaměřit na posilování policejní a justiční spolupráce členských států a věnovat větší pozornost spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Za jedno z klíčových témat Milena Hrdinková označila také energetickou bezpečnost. „Naše vláda je přesvědčená, že by každý stát měl mít právo plně využívat všechny nízkoemisní zdroje energie, které má k dispozici, včetně jaderné energie.“ uvedla. Podle Hrdinkové by se sice Evropská unie měla nadále soustředit na otázku ochrany životného prostředí a mírnění dopadů změny klimatu, to by však nemělo být na úkor technologické neutrality zejména v oblasti průmyslu a dopravy. Na závěr Hrdinková dodala, že je sice nutné v rámci unie učinit určité změny, zároveň je ale třeba stále připomínat výhody členství jako přístup na volný trh a sním spojený nárůst ekonomické prosperity.

Autor: Kristina Hubáčková, psáno pro Euroskop

Další články v rubrice

Debata s komisařkou Bieńkowskou a T. Petříčkem v Olomouci

Chad Bumsted, psáno pro Euroskop (do češtiny přeložil Petr Pospíšil), 15.10.2019

Přímo řízené programy: Vyšší liga čerpání peněz z EU

Tereza Chlebounová, Euroskop, 8. 10. 2019

Občané v Liberci diskutovali o EU: Co nás čeká?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 4. 10. 2019