Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Česko převzalo od Slovenska vedení Visegrádské skupiny

Ludmila Johnová, psáno pro Euroskop, 30.07.2019
Předání předsednictví V4

REPORTÁŽ - Česká republika převzala 1. července 2019 od Slovenska předsednictví ve Visegrádské skupině (sdružuje Polsko, ČR, Maďarsko a Slovensko). Při této příležitosti se 18. července 2019 v pražské restauraci Bellevue konala debata s názvem "Předání předsednictví V4", které se zúčastnil ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček a velvyslanec Slovenska v ČR J. E. Peter Weiss.

 

Ministr Petříček připomněl, za jakým účelem Visegrádská čtyřka vznikla, a uvedl, že důvody jejího vzniku, tedy zlepšování porozumění a spolupráce čtyř středoevropských zemí, jsou platné i dnes.

Spolupráce mezi státy V4 pomohla zabezpečit integraci do Evropské unie a do NATO. Státy V4 ale i nadále potřebují pečovat o sousedské vztahy a zabezpečit svoji pozici v evropských strukturách. Problémem je podle Petříčka polarizace debaty, kdy existují buď absolutní zastánci V4, nebo velcí kritici jejího fungování. Ani jeden z těchto pólů nepovažuje za zdravý.


Hlavní předsednické priority

Jaká jsou česká očekávání od předsednictví ve Visegrádské skupině? ČR má podobně pragmatické cíle, jako mělo nedávno skončené úspěšné slovenské předsednictví. Bude se snažit flexibilně reagovat a zároveň překonávat domnělé i faktické rozpory mezi regiony v EU i sousedství.

V rámci cíle „rozumná řešení“ se bude Česko věnovat politikám, kde je V4 hybatelem agendy, tzn. rozšiřování EU, východní partnerství, ale také prohlubování vnitřního trhu nebo posilování obranné spolupráce. Co se týče „revolučních technologií“, zde se Česká republika zaměří na posilování konkurenceschopnosti a nové technologie, a to jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě a v oblasti vzdělávání. „Slaďování přístupů“ by mělo pomoci překonávat dělící linie a přispívat k hledání kompromisu. Předsednictví poskytne Česku prostor, kde se pomocí dialogu a spolupráce pokusí přesvědčit ostatní státy o tom, že má smysl hledat společná řešení.

 

Předání předsednictví V4
Český premiér symbolicky přebírá předsednictví V4 od svého slovenského protějšku na setkání premiérů zemí V4 před červnovou Evropskou radou. Zdroj: Úřad vlády

V4 musí nabourávat předsudky

Podle Petera Weisse je Visegrádská čtyřka symbolem solidarity. Připomněl slovenské problémy se začleňováním do evropských struktur. V tomto období se ukázalo, že je nutné mít platformu pro spolupráci, prostřednictvím které by státy střední Evropy mohly prosazovat své zájmy. Upozornil na význam a ekonomickou vyspělost V4 s tím, že hlasovací síla V4 je větší než síla Německa a že Visegrádská skupina rozhodně nepatří mezi státy, které by neplnily Maastrichtská kritéria. V4 však podle něj nemá pouze politický rozměr, spolupráce se promítá také do praktické roviny. Díky Visegrádskému fondu byla podpořena řada projektů, které přinesly pozitivní dopady na společnost a ekonomiku států.

Podle Weisse je silnou stránkou visegrádské spolupráce fakt, že její existence a význam přesahuje politické cykly. V4 vždy překonala problémy a neshody a funguje dál, a to i bez institucionální základny. Často se zmiňuje otázka rozšíření V4 o další státy, čímž by se však mohlo ohrozit její efektivní fungování. Navíc se již nyní využívá formát V4+, díky kterému se uskutečňují setkání například s Francií, Německem nebo Japonskem, a to i na parlamentní úrovni.

Peter Weiss poukázal na to, že Visegrádská čtyřka je nástrojem pro lepší prosazování a hájení zájmů jejích členských států v Evropské unii. Existuje řada předsudků vůči V4, které je nyní potřeba nabourat. V souvislosti s kvótami byla V4 nařčena z toho, že pouze blokuje rozhodnutí. Vývoj přitom nakonec ukázal, že povinná redistribuce není technicky vykonatelná. V4 má ale i pozitivní agendu, kterou prosazuje a která skýtá potenciál pro rozvoj celé Evropy.


Co vše znamená solidarita


Jedním z dále diskutovaných témat byla také otázka solidarity. Peter Weiss zdůraznil, že téma solidarity nezahrnuje pouze redistribuci migrantů. Solidarita musí být pojata komplexně, a to i například v souvislosti s daňovými ráji. Jak doplnil Tomáš Petříček, je solidární zapojit se do řešení problémů, avšak na základě dobrovolného závazku.

Oba řečníci se shodli, že je důležité informovat o pozitivních tématech, které musí EU i V4 umět prodat. Mladší generace bere často výhody členství v EU jako samozřejmost. Existenční problémy lidé v mnoha případech spojují s nadnárodními strukturami, pozitiva EU nevnímají a snadno podlehnou líbivým programům extremistických hnutí. Evropská integrace byla postavena na budování vnitřního trhu, a tak má Evropská unie v sociální oblasti stále handicap. Téma kompenzace dopadů vnitřního trhu v sociální oblasti bude proto v EU výhledově nutné řešit.

Jedním z hlavních závěrů diskuze tak byla myšlenka, že Visegrádská čtyřka je důležitým nástrojem pro hájení zájmů v evropských strukturách a napomáhá hledat kompromisy mezi evropskými regiony a členskými státy. Kompromisy jsou v politice důležité a je důležité umět je prodat jako výhru. Zohledňují totiž zájmy všech a pouze díky nim může EU fungovat.

Česká republika bude předsednictví držet až do 30. června 2020, kdy předá štafetu Polsku.

Autor: Ludmila Johnová, psáno pro Euroskop

Další články v rubrice

Hrdinková: Peníze EU na obnovu by měly zohlednit pokles HDP

Tereza Chlebounová, Euroskop, 17. 6. 2020

REPORTÁŽ: Jak bude v létě vypadat cestování?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 11. 6. 2020

Reportáž z debaty NATO StratCom CoE o dopadu ruských dezinformací na západní Balkán

Kenadie Wilde, Euroskop, ilustrační foto zdroj Pixabay, 09.06.2020