Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kam směřujeme? Reportáž z online debaty o životě po Covid-19

Kenadie Wilde, 13.5.2020
COVID-19

REPORTÁŽ - The Dialogue of Civilizations Research Institute uspořádal online debatu, které se v roli hostů zúčastnili tři odborníci, aby společně pohovořili o tom, jak bude svět vypadat, až odezní pandemie COVID-19.

Třemi řečníky byli KJ Aplhons, bývalý indický ministr kultury a poslanec indického parlamentu, Ruben Vardanyan, podnikatel, filantrop a spoluzakladatel Moskevské školy managementu SPOLKOVO, a Hakima Al Haitéová, výzkumnice v oblasti klimatické změny a politička, předsedkyně mezinárodní federace liberálních politických stran International Liberal a v minulosti zástupkyně předsedy Konference o změně klimatu 2015 v Paříži (COP 21) a rovněž bývalá ministryně životního prostředí Maroka.

Nejdřív se zaměřme na kroky, než pandemie skončí


Ačkoli záměrem debaty bylo hovořit o tom, jak bude život pokračovat po pandemii, řečníci vyzdvihli význam kroků, které musí být učiněny do té doby. Al Haitéová jako první poukázala na to, že spolupráce mezi státy je mimořádně důležitá, aby se zachovala stabilita a aby byl možný návrat ke globalizovanému mezinárodnímu společenství. Vardanyan tento výrok podpořil a uvedl, že lidé se musí spoléhat na vazby a spojení, jež jim umožňují průchod současnou nesnadnou dobou.

Aplhons s poukazem na mnohé politické lídry uvedl, že lidstvo dostatečně nenaslouchá historii. Vzájemně nepropojené rozhodovací procesy svět opětovně dohromady nedají, ale naopak jeho části odsunou ještě dále od sebe. Osobně žádá, aby vlády podnikaly rozhodné a silné kroky společně a takovými způsoby, které podpoří pevné základy demokratického politického zřízení.

Po krizi pozornost opět soustřeďme na životní prostředí


Až dojde naplno k obnovení spolupráce mezi státy, první kroky k návratu do normálu a odvrácení katastrofických scénářů se podle řečníků musí týkat životního prostředí. Al Haitéová podtrhla dopad lidské činnosti na planetu a příčiny toho, proč vznikají viry a šíří se mezi lidstvem. Ostatní panelisté jí v tomto dali za pravdu. Al Haitéová dodala, že existence Země čítá již miliony let a lidé musí pochopit, že příroda je vůči změnám vytvářeným lidmi odolná.

Tato skutečnost společně s dalšími aspekty spojenými s klimatickou změnou a dalšími environmentálními dopady jsou symptomy interakce mezi planetou a novými ekosystémy vytvářenými člověkem. Al Haitéová je přesvědčena, že Pařížská dohoda o klimatu představuje ten nejlepší způsob, který zemím umožňuje navzájem si pomoci nalézt rovnováhu s přírodou.

V průběhu současného období charakteristického nejistotou lze očekávat, že mnoho lidí najde cestu k náboženství ve snaze hledat útěchu a duševní klid. Podle řečníků mohou v reakci na globální pandemii koronaviru i některé nové náboženské směry vzniknout. Vardanyan uvedl, že se jedná o zcela běžný jev. Je třeba přitom mít na paměti, že některé z nově vznikajících náboženských směrů mohou zneužívat strachu rozšířeného mezi lidmi. Alphons s touto prognózou souhlasil a diváky vyzval k tomu, aby měli víru, když je jí třeba, ale pokud možno neměli přehnaný strach.

Musí se obnovit finanční uspořádání z doby před COVID-19


Vardanyan varoval politické lídry i občany před ekonomickou recesí, hrozící v bezprostředním důsledku pandemie koronaviru. Zastává přesvědčení, že z celkové perspektivy bude vhodné restartovat téže finanční uspořádání, které na světě panovalo po několik posledních dekád. Toto podle jeho slov vyústí v nově nalezenou solidaritu a zemím poskytne příležitost ke zotavení jednak z důsledků současné krize, jednak z dluhů, které začaly narůstat již dříve v minulosti.

Alphons vybízí lidi k tomu, aby zaměřovali svoji pozornost na štěstí – a to nikoli pouze v jejich vlastním individuálním zájmu, ale i pro další generace. Tohoto nastavení mysli se obtížně dosahuje bez pozitivního náhledu na svět, který by tak podle řečníka neměl vymizet ani v současné době. Zachování si entuziasmu a odhodlání hledat štěstí podle Alphonse pomůže i ostatním lidem udržet si pozitivní myšlení.

Pozitivní myšlení a pochopení situace umožní návrat do normálu


Al Haitéová výrok svého předřečníka podpořila a lidi povzbudila k tomu, aby se nevzdávali a pochopili, že zkrátka určité činnosti a provozy, na které byli zvyklí, nyní musí zůstat po určitou dobu uzavřené. Učiněná politická rozhodnutí byla v mnohých případech drastická a bezprecedentní a nacházení řešení současných problémů není snadné. Avšak pokud si lidé zachovají pozitivní přístup a vypořádají se s těžkostmi karantény a omezení pohybu, svět se pomalu bude moci vydat na cestu zpět do – vylepšeného – normálu.

Autor: Kenadie Wilde, překlad Petr Pospíšil

Další články v rubrice

Jaký je středoevropský pohled na situaci okolo covid-19?

Petr Pospíšil, Euroskop, 26.11.2020

Mogheriniová promluvila na úvod Prague European Summit

Petr Pospíšil, Euroskop, 18.11.2020

(Ne)přijetí eura. Debata o tématu rozdělujícím Čechy

Petr Pospíšil, Euroskop, 15.11.2020