Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

NATO v době pandemie COVID-19

Kenadie Wilde, 15.5.2020
logo NATO

Globsec uspořádal ve čtvrtek 7. května online debatu s Patrickem Turnerem z NATO na téma současné agendy Severoatlantické aliance v oblasti obrany (defence) a odvrácení (deterrence). Značná část bodů, o nichž Turner hovořil, se týkala pandemie COVID-19, ale řeč byla i o dalších záležitostech. Tři hlavní témata zahrnovala roli ozbrojených sil v reakci na COVID-19, zajišťování chodu probíhajících operací NATO a přizpůsobení se vnějším hrozbám, jimž Severoatlantická aliance čelí.

Reakce NATO na COVID-19


Ozbrojené síly v současné době ve velké míře slouží k poskytování pomoci zemím v nouzi. Turner uvedl, že již bylo realizováno více než sto letů za účelem pomoci s dodávkami respirátorů aliančním členům. Toto podle něj představuje jeden z rozsahem nejvýznamnějších příkladů použití ozbrojených sil během mírového období v celé dosavadní historii Severoatlantické aliance.

Turner zdůraznil, že současná pomoc dokazuje, jakou hodnotu a význam má financování ozbrojených sil. I v situaci, kdy země nečelí konkrétní intenzivní hrozbě vojenského charakteru, jsou dostatečné výdaje na obranu potřebné právě pro případ civilních pohrom a krizí, jakou je pandemie COVID-19. Země NATO díky svému členství v Alianci mají jakési pojištění, na nějž se mohou v případě vypuknutí civilní krize spolehnout. Severoatlantická aliance bude i nadále pomáhat v boji proti koronaviru, avšak bude se zaměřovat i na hlavní účel, který jakožto mezinárodní organizace sleduje: zajišťování míru.

Výzvy nevymizely


Ani ve světle probíhající krize Turner neopomněl připomenout, že moderní bezpečnostní hrozby nevymizely. Agenda NATO v oblasti obrany a odvrácení (deterrence) se vyvinula v reakci na ruské balistické rakety rozmístěné v dosahu některých členských zemí EU a ačkoli nedošlo k žádné eskalaci, tato hrozba dosud zcela neopadla. Ačkoli společná výzva v podobě koronaviru může vést ke vzniku příležitostí ke spolupráci mezi NATO a Ruskem, zatím žádné reálné příklady takové kooperace není možné pozorovat.

Turner hájil způsob, jakým NATO na krizi reagovalo, a zopakoval, že hlavní oblastí zájmu NATO není reakce na zdravotní krizi. Lidé v místech, jako je Ukrajina a Gruzie, podle Turnera nepociťují, že by v současné době byli vystaveni odlišnému přístupu. Severoatlantická aliance, jak Turner vyzdvihl, reagovala na hrozby z Ruska. Je ovšem zároveň nutné mít na paměti, že Čína představuje stale znepokojivější element pro obrannou strategii Aliance.

Adaptace na nové hrozby


Třebaže svět radikální proměnou dosud neprošel, NATO pokračuje ve své snaze přizpůsobit se novým prostředkům ohrožujícím mezinárodní bezpečnost – ať už mají původ v Rusku, Číně, mezi protagonisty tzv. Islámského státu či jinde.

Kybernetická bezpečnost je aktuálním tématem již delší dobu, v současnosti se však tato agenda dostala ještě více do popředí v přímém důsledku skutečnosti, že stále více každodenních činností se po celém světě přesouvá do online prostoru. Sítě 5G jsou novou oblastí, v jejímž případě se Turner obává, že by mohla skončit pod kontrolou omezené množiny distributorů a mohlo by dojít k omezení snadného přístupu určitým subjektům.

Mimoto musí podle Turnera Severoatlantická aliance zvýšit financování preventivních opatření v oblasti biologické války (biowarfare) v reakci na takřka celosvětové zastavení provozu po dobu pandemie. Teroristické skupiny podle Turnera nemusí biologické zbraně použít přímo, nýbrž mohou zesílený strach z biologické války zneužít jako způsob, jak přinutit cílovou populaci podlehnout jejich kontrole.

Na závěr Turner shrnul, že NATO reaguje na probíhající krizi spojenou s pandemií koronaviru, zároveň však není možné přehlížet jiné, externí zálezitosti vyžadující náležitou pozornost ze strany Aliance. Turner uzavřel svůj příspěvek zdůrazněním, že NATO může být v důsledku COVID-19 jakékoli, jen ne oslabené. Severoatlantická aliance bude dle jeho slov i nadále pokračovat ve svém úsilí a odhodlání chránit alianční partnery zajišťováním připravenosti, realizací aliančních misí a posilováním ostražitosti vůči veškerým bezpečnostním hrozbám potenciálně ohrožujícím členské země NATO.

Autor: Kenadie Wilde, překlad Petr Pospíšil

Další články v rubrice

Jaký je středoevropský pohled na situaci okolo covid-19?

Petr Pospíšil, Euroskop, 26.11.2020

Mogheriniová promluvila na úvod Prague European Summit

Petr Pospíšil, Euroskop, 18.11.2020

(Ne)přijetí eura. Debata o tématu rozdělujícím Čechy

Petr Pospíšil, Euroskop, 15.11.2020