Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Reprezentace EU na Y7 Summit, konferenci mládeže při G7

Euroskop, 29.06.2020
DC
Summit Y7 je každoroční summit vybraných delegátů pro jednotlivé členské země G7 (+ EU), kteří zastupují mladé lidi ze svých regionů a formulují z jejich pohledu doporučení k záležitostem, kterým se G7 leadeři věnují. I letos se tak mohli potkat mladí lidé a diskutovat od 1. do 6. června, akorát v online formě. Summit Y7 byl letos organizován asociací Young Diplomats in Foreign Policy. Domovskou organizací Evropské Y7 delegace je Young European Leadership, která vybírá a organizuje delegace pro Y7 a Y20 (při G20). 
 

Summit Y7 zve mladé lídry v zahraniční politice, aby diskutovali o aktuálních globálních ekonomických, politických, sociálních a bezpečnostních otázkách. K tomuto jedinečnému shromáždění rozvíjejících se světových vůdců dochází ve Spojených státech pouze jednou za sedm let. Na summitu se schází mladí lídři ve věku 22–30 let. Tematické okruhy politik odráží politiky G7 a zahrnují technologii a umělou inteligenci, globální konektivitu a obchod, mír a bezpečnost, vzdělávání a pracovní místa, kryptoměnu, kybernetiku, rozmanitost a začlenění do tvorby politik, vesmír, energii.

Během summitu Y7 delegáti společně rozvíjí politické bílé knihy. Tyto bílé knihy poskytují konkrétní doporučení pro řešení důležitých globálních problémů. Bezprostředně po summitu delegáti doručí doporučení Y7 tvůrcům politik, obchodním vedoucím, občanským lídrům a vedoucím mládeže ve své domovské zemi za účelem posouzení a případné implementace. 
Více o projektu zde. 

Za Českou republiky se zúčastnila summitu Y7 Karolína Lískovcová, která nám poskytla náhled do závěrečného procesu přijímání prohlášení. 

V závěrečném prohlášení mládežnické pracovní skupiny při G7 jsme se snažili podtrhnout problémy, cíle a politiky, které považují mladí lidé z našich zemí/regionů za nejvíce urgentní, a kterým by tedy měli leadeři G7+EU při vyjednávání věnovat větší pozornost. Celý proces vyjednávání byl velmi náročný z pohledu počtu odlišných priorit, osobních náhledů, i nemožnosti potkat se osobně. Celkově jsme ale jako EU delegace s výsledkem velmi spokojeni, protože většinu návrhů, které jsme sami vytvořili nebo podpořili, se nám podařilo prosadit. Osobně jsem se podílela zejména na sekci Vzdělávání a zaměstnání, kde jsem se soustředila například na sekci o přístupu k digitálním technologiím, ulehčení podmínek mobility, také přípravu a situaci mladých lidí na pracovním trhu, včetně důrazu na genderovou rovnost, a důrazné zlepšení podmínek a kvalifikací pedagogických pracovníků." Karolína Lískovcová. 
Celé závěrečné prohlášení můžete nalézt v odkaze

Reportáž ohledně celého projektu pro vás chystáme. 
 
DC
Kapitol USA. Zdroj: Pixabay.org
Autor: Karolína Lískovcová, David Březina