Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak vidím Česko v Evropě

Jack Stack, Hospodářské noviny, 5. ledna 2009

Svět se mění. Osvobozena od komunismu v roce 1989, Česká republika vzkvétá díky tržní ekonomice, respektu k zákonům, lidským právům a demokracii. Cesta k této prosperitě nebyla a nikdy nebude lehká. Najdeme na ní schodky státních rozpočtů; korupci; prosazování osobních zájmů; povyšování zájmů politických stran nad zájmy země; odsouvané nebo opoždění infrastrukturní projekty; nesmyslně dotovanou lékařkou péči; byrokracii; recesi; nezaměstnanost a další. Demokracie není dokonalá a je občany a okolnostmi neustále nucena k vývoji a opakovanému hledání a nalézání.

Evropská unie je řešením

Občané České republiky z Česka učinili zemi, která v první dekádě 21. století prosperuje. Evropská unie vytvořila rámec, ve kterém mohlo Česko a jeho sesterské slovanské země vybudovat svůj úspěch tak rychle.

Velmi brzy jsme zapomněli, jak vypadala Evropa před existencí EU! Nikdy nezapomeňme na dvě devastující světové války, na Mnichov, na holocaust, na blokádu Berlína, na povstání v Maďarsku, na pražské jaro a na invazi vojsk Varšavského paktu, na Chartu 77, na samizdat, na nekončící spory a neporozumění mezi velkými a malými evropskými státy... Z prvních kroků, které se zrodily před padesáti lety, EU vyrostla ve společenství s více než 400 miliony občanů, 27 členskými zeměmi a je největší světovou ekonomikou. Je EU dokonalá?

Samozřejmě že není! Ale jaká je alternativa? Opravdu chceme, aby si 27 národů samostatně prosazovalo své zájmy, aniž by existovalo porozumění, že každá země a každý občan jsou platnými členy toho kterého státu a zároveň EU? Je správné kritizovat jednotlivé politiky EU. Ale je opravdu na místě kritizovat existenci EU jako takové?

Rusko, Amerika a zbytek světa s obdivem hledí na 27 členů Evropské unie - jsou ohromeni dosavadním ekonomickým vývojem, jsou překvapeni vývojem v bývalých komunistických zemích a žárlivě hledí na úspěšný společenskoekonomický model. Čekají, zda se EU podaří pokračovat v budování lepší Evropy.

Evropské předsednictví

Jaká je role Česka v Evropské unii? Měla by být právoplatným členem, který spolupracuje s dalšími 26 státy na vytváření lepší Evropy, na budování slovanských ekonomik střední Evropy a prosperující České republiky. Může mít ale i roli malého sebestředného státu, který si neustále na něco stěžuje, není schopen vytvářet koalice a izoluje se od svých sousedů.

Která volba to bude?

Osobně vidím Česko jako právoplatného člena, který výrazným způsobem přispívá k úspěchu EU a ukazuje ostatním 26 zemím, že jak malé, tak velké státy hrají v EU významnou roli.
Příštích šest měsíců evropského předsednictví je pro Česko časem, kdy se stane lídrem, kdy ukáže EU a světu pohostinnost a schopnosti českého národa.

Hanba politickým stranám a jednotlivcům, kteří po příštích šest měsíců nadsazují svůj zájem nad lepší Evropu. Stane se Česko zemí, která se semkne, aby přispěla a podpořila vývoj Evropské unie správným směrem, nebo je české předsednictví něčím, co si nikdo nebude pamatovat jinak než jako nesoulad a nulový vývoj? Věřím, že a) je správně.

Autor: Jack Stack, v letech 2000 až 2007 generální ředitel České spořitelny

Další články v rubrice

5 důvodů, proč Brusel čeká horký podzim

Marie Bydžovská, Euroskop, 31.8. 2015

Příběh francouzských Mistralů. Koupí je Egypt?

Ladislav Havelka, Euroskop, 27.8. 2015

Jeremy Corbyn: změní se postoj labouristů k EU?

Lucie Priknerová, Euroskop, 26.8. 2015