Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Miroslav Ouzký: Bez funkční EU spadneme do náruče Ruska

Miroslav Ouzký, zasláno Euroskopu, 6. května 2009

Jen málokteré evropské téma vzbudilo tolik kontroverzních reakcí a rázných politických prohlášení jako Lisabonská smlouva. My občané zřejmě dobře víme, že se jedná o něco, co má přinést změny do současné Evropské unie a má nahradit stávající smlouvy. Mnozí také cítí, že se jedná o dokument iniciovaný Německem, který má sloužit jako jistá náhrada za, u občanů propadlou, Ústavní smlouvu, která skončila svou krátkou cestu po neúspěšných referendech v Holandsku a ve Francii.

Nejdříve čtěte, pak mluvte

Vždy jsem tvrdil, a na tomto tvrzení nechci ani nyní nic měnit, že Lisabonská smlouva má v sobě více symboliky, než skutečných změn či praktických řešení. Ti, kteří tvrdí, že Evropa bez ní nemůže dále fungovat, nemluví pravdu. Nesouhlasím ani s těmi, kteří tvrdí, že Evropa se stane centralistickou a nedemokratickou.

Při posledním kongresu ODS jsem slyšel velké množství vystoupení kritizujících Lisabonskou smlouvu a výzev zakazujících poslancům a senátorům pro Lisabonskou smlouvu zvednout ruku. Zvažoval jsem vystoupení s razantním prohlášením, že žádám, aby se k Lisabonské smlouvě vyjadřoval pouze ten, kdo ji alespoň jednou četl. Jsem přesvědčen, že osm z deseti poslanců či senátorů a devatenáct z dvaceti účastníků zmíněného kongresu ani netušilo, oč v ní vlastně běží. Celkový spor je ještě vyostřen razantními postoji prezidenta, který je schopen ji líčit jako naprostou katastrofu pro Česko.

EU musí být funkční

Jednoduše řečeno, stávající smlouva (tzv. Smlouva z Nice) sice počítá s dalším rozšířením, ale zároveň v sobě má zakódovanou náhradu smlouvou konkrétnější, která by pracovala s Evropou jako s větším celkem a reagovala na dlouhodobě vznikající požadavek změnit procentuální rozhodování v Evropské unii na nějakou formu většinového tj. pružnějšího rozhodování. Z tohoto pohledu mají pravdu ti, kteří říkají, ano, Lisabonská smlouva nám odebere určitý objem práv.

Nabízí se ale srovnání např. se sportovním oddílem, který, když je založen několika málo kamarády, kteří si při vzniku řeknou - cokoli budeme dělat v tomto oddíle, tak chceme, aby s tím všichni souhlasili, a jestli bude proti jen jeden, tak to si raději vybereme jinou akci, aby byli všichni spokojení. To může fungovat, nebo alespoň po nějakou dobu. Když do oddílu po nějaké době přibude dalších deset nebo více členů, pak každý pochopí, že pravidlo absolutního konsensu se praktikuje velmi obtížně. Oddíl by pravděpodobně byl brzy plně nefunkční. Toho se EU oprávněně bojí, a proto se začíná více a více prosazovat systém tzv. kvalifikované většiny. Ten má v sobě zároveň ochranu proti přehlasování malých států.

Pravda je, že se v tomto směru postavení České republiky zhorší. Ano, nebudeme mít možnost kdykoli, cokoli zablokovat. Osobně si myslím, že některé atributy této smlouvy jsou opravdu zbytečné, byť se spoustu těchto symbolů podařilo, ve srovnání s předchozí Ústavní smlouvou, odstranit. Lisabonská smlouva nadále počítá s institutem jednotného vedení, tj. s postem prezidenta Evropské unie a s posílením oblasti společné zahraniční politiky EU.

Lisabonskou smlouvou více získáme, než ztratíme

Pokud bych stručně charakterizoval své představy o Lisabonské smlouvě, tak jejím přijetím se mohou zhoršit vyhlídky České republiky na prosazení některých jejích zájmů. Na druhou stranu jedním z našich hlavních zájmů by mělo být zabránění toho, abychom se znovu dostali do područí ruského impéria, které po propadu v 90. letech nyní znovu zvedá hlavu a snaží se posílit svou pozici ve svých bývalých satelitech.

Myslím si, že varovné memento gruzínské krize, ukrajinsko-ruské krize a některých vystoupení vrcholné ruské reprezentace by pro nás měly být dostatečně varující. To co je pro nás bezpečnější je silná Evropské unie, která bude skutečným partnerem Rusku a ne jen pouhým rozhádaným spolkem, ve kterém se každý snaží hrát si na svém vlastním písečku.

 

Autor: Miroslav Ouzký

Předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu (člen ODS).

Další články v rubrice

5 důvodů, proč Brusel čeká horký podzim

Marie Bydžovská, Euroskop, 31.8. 2015

Příběh francouzských Mistralů. Koupí je Egypt?

Ladislav Havelka, Euroskop, 27.8. 2015

Jeremy Corbyn: změní se postoj labouristů k EU?

Lucie Priknerová, Euroskop, 26.8. 2015