Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropa potřebuje rozpohybovat

Vladimír Špidla, Hospodářské noviny, 22. června 2009

Celková míra nezaměstnanosti činí v současnosti v Evropě přibližně 8,5 procenta. Kromě toho to vypadá, že nezaměstnanost poroste i v nadcházejících měsících. Problémem je zvláště nezaměstnanost mladých. Prohlašovat v takové době, že pracovní mobilita je výhodná pro všechny Evropany, se může zdát divné. Ale není.

Náš hospodářský růst je ohrožen kombinací nejistoty ohledně stavu našich ekonomik a ohledně přesné podoby vládnutí na globální úrovni, která se ustaví v nadcházejících letech. V dobách nejistoty jsou jednotlivci přirozeně opatrní a defenzivní. Je jednoduché obvinit někoho za hranicemi z toho, že vám „ukradl práci", ale fakta to nepotvrzují. Fakta naopak říkají, že ekonomiky s mobilní pracovní silou jsou schopny zotavit se z hospodářských šoků rychleji.

Současná finanční a ekonomická krize bude vyžadovat rychlé přizpůsobení zaměstnanců měnícím se podmínkám, přesun části pracovních sil do oblastí, kde se vytvářejí nová pracovní místa, a rychlé znovuzačlenění nezaměstnaných a neaktivních osob na trh práce.

Z dlouhodobého hlediska bude Evropa čelit nedostatku pracovních sil. Do roku 2015 se počet evropských obyvatel v produktivním věku sníží o polovinu. Pokud se současné toky přistěhovalců nezmění, bude pokles počtu obyvatel v produktivním věku v období let 2010 až 2030 znamenat snížení počtu dostupných pracovních sil o 20 milionů pracovníků. Tento vývoj bude mít obrovský dopad na hospodářský růst a konkurenceschopnost, protože zaměstnavatelé budou jen stěží hledat zaměstnance, které potřebují. V této souvislosti sehrává důležitou úlohu pracovní mobilita.

Nízká úroveň mobility může vést k nesouladu mezi kvalifikací pracovníků a požadavky na pracovní místa. Vypořádání se s tímto nesouladem povede ke zvýšení produktivity. Současná ekonomická a finanční situace způsobuje pokles poptávky po zboží a službách a změny na trzích práce. Podniky se mohou přizpůsobit těmto novým tržním silám jedině pomocí mobilnější pracovní síly. Proto je tak důležité podporovat mobilitu a snažit se o větší soulad mezi volnými pracovními místy a pracovníky s potřebnou kvalifikací.

Občané budou mít větší šanci najít práci, budou-li mobilní. U geograficky mobilních pracovníků je průměrná míra zaměstnanosti vyšší. Mají lepší přístup k zaměstnání na dobu neurčitou, lepší vyhlídky na kariérní postup. Mobilní pracovníci v novém zaměstnání získají vyšší mzdu a přínosem je pro ně také poznávání nových kultur, pracovních metod a prostředí.
Evropa tu může poskytnout přidanou hodnotu.

Sloučení dvou prvků - zaměstnavatel a zaměstnanec - je důležitou součástí úlohy, kterou sehrává EURES - celoevropská služba zaměstnanosti. Poskytuje informace, poradenství a zprostředkování pracovních míst pracovníkům a zaměstnavatelům v celém Evropském hospodářském prostoru (EU a Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko).

Podporuje ji síť více než 700 poradců, kteří pracují na místních vnitrostátních úřadech práce a nabízejí služby uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům. Mohou nabízet osobní rady týkající se stěhování mezi zeměmi. Jedná se o vyškolené odborníky, kteří mají specializované odborné znalosti o praktických, právních a správních aspektech.

Takže poselstvím, které bychom měli vzít na vědomí je, že mobilita funguje nyní více než kdy jindy. Přispěje k zajištění lepší budoucnosti pro všechny Evropany.

Autor: Vladimír Špidla
Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

Další články v rubrice

5 důvodů, proč Brusel čeká horký podzim

Marie Bydžovská, Euroskop, 31.8. 2015

Příběh francouzských Mistralů. Koupí je Egypt?

Ladislav Havelka, Euroskop, 27.8. 2015

Jeremy Corbyn: změní se postoj labouristů k EU?

Lucie Priknerová, Euroskop, 26.8. 2015