Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Záruky Lisabonskou smlouvu nemění

Jan Fischer, premiér ČR, Lidové noviny, 22. června 2009

I poslední summit pod českým vedením prokázal, že Evropská unie je schopna se dohodnout na klíčových tématech. Tato schopnost je v době celosvětové krize ještě o něco důležitější než obvykle, neboť podporuje obraz Unie jako akceschopného globálního hráče v očích jejích partnerů, jakými jsou Spojené státy, Rusko nebo Čína.

Unijní lídři jsou možná tvrdí zastánci národních postojů, ale když jde skutečně do tuhého, jsou schopni dynamicky jednat a v zájmu stability celku nacházet společná řešení. Chtělo by se říct - budiž to naší malou domácí inspirací, kde kompromis bývá považován za neslušný výraz. A stabilitu se podařilo díky summitu zachovat hned ve čtyřech klíčových otázkách.

Jen vyjasnění smlouvy

Prubířským kamenem v tomto případě byly irské záruky, jejichž schválení umožní Irsku zopakovat referendum o Lisabonské smlouvě. Českému předsednictví se podařilo vyjednat text záruk přijatelný nejen pro Irsko, ale i pro ostatních 26 zemí. Jde pouze o objasnění či -chcete-li - výklad některých pasáží Lisabonské smlouvy, aniž je jakkoli dotčeno její původní znění. Neexistuje tedy důvod k nové ratifikaci této smlouvy.

Co se týče otázky počtu komisařů, záruky se jí nezabývají. Tato věc byla vyřešena již v prosinci loňského roku. Tehdy se evropští lídři dohodli, že každý stát bude mít svého komisaře i poté, co Lisabonská smlouva vstoupí v platnost. Jak přesně bude toto politické rozhodnutí přetaveno v právní, se teprve ukáže.

Otázka počtu komisařů ani záruk nebude navíc aktuální, dokud všech 27 zemí neschválí Lisabonskou smlouvu jako takovou. Já osobně jsem pro to, dělat věci popořádku.

Dalším důležitým testem stability Unie na summitu bylo, zda dokáže najít politickou shodu na konkrétním jméně kandidáta na předsedu budoucí Evropské komise. Sedmadvacetinásobné „ano" José Barrosovi mimo jiné znamená, že české předsednictví nesloží ruce do klína ani v posledních deseti dnech.

Už tento týden začneme společně se švédskými kolegy jednat s Evropským parlamentem, abychom vytvořili prostor pro případné schválení nominace nového předsedy již na ustavujícím parlamentním zasedání v polovině července.

Jsme zkušenější

Třetím stabilizujícím momentem na summitu bylo nalezení politické dohody na novém rámci evropského finančního dohledu. Ten by měl umožnit předcházet nešvarům, které současná krize odkryla, a tak minimalizovat hrozbu nové krize v budoucnu. Za čtvrtý klíčový úspěch považuji nalezení způsobu, jak se na mezinárodní úrovni podělit o finanční náklady na podporu rozvojových zemí tak, aby se i ony mohly zapojit do ochrany klimatu.

Na tom, že Evropská rada byla úspěšná ve čtyřech bodech ze čtyř a že se nám podařilo zachovat pověst spolehlivých organizátorů a vyjednavačů, mají lví podíl čeští úředníci a experti. Zaslouží si nyní nejen letní odpočinek, ale především velký dík a uznání.

Mám za to, že půlroční předsednictví Evropské unii bylo obrovskou školou pro každého, kdo se na něm podílel. Za necelých deset dní nám začne další etapa - z pozice předsedající země se vracíme do lavic běžného člena. Česká republika se tam díky předsednictví vrací zkušenější, připravenější hájit své zájmy a plně využít příležitostí, které nám členství v Unii nabízí.

Autor: Jan Fischer
Předseda vlády České republiky.

Další články v rubrice

5 důvodů, proč Brusel čeká horký podzim

Marie Bydžovská, Euroskop, 31.8. 2015

Příběh francouzských Mistralů. Koupí je Egypt?

Ladislav Havelka, Euroskop, 27.8. 2015

Jeremy Corbyn: změní se postoj labouristů k EU?

Lucie Priknerová, Euroskop, 26.8. 2015