Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Proč nebudeme mít eurokomisaře

Jiří Havel, Mladá fronta DNES, 29. července 2009

Zatímco české noviny senzacechtivě rozebírají, kdo se na podzim stane českým zástupcem v Evropské komisi, realitou může být také to, že budeme jedinou nebo jednou z mála zemí bez komisaře. Pokud ČR neschválí Lisabonskou smlouvu, bude se Evropská komise sestavovat podle platné smlouvy z Nice.

Smlouva z Nice říká, že od chvíle, kdy EU dosáhne 27 členských zemí, bude počet komisařů nižší než počet členských zemí. Jiná věc by byla, pokud by se už postupovalo podle Lisabonské smlouvy. Ta předpokládá redukci počtu komisařů až od roku 2014.

Velmi pravděpodobně by k ní vůbec nedošlo, protože irskou podmínku mít stále vlastního komisaře lze spravedlivě splnit pouze tak, že všechny země budou stále mít nárok na svého komisaře.

Princip z Nice je spravedlivý v tom, že země by byla bez komisaře jen jedno období. Smlouva z Nice nařizuje rotační princip. Pokud by se např. zvolilo řešení s šestadvaceti zeměmi, pak následujících šestadvacet období by první země bez komisaře měla zaručen komisařský post. To však je teorie, protože země EU už projevily přání pravidlo revidovat, nicméně to nemohou stihnout pro toto období.

Jest proto otázkou, jak by se přistoupilo k „losování" země, která v Evropské komisi dočasně nebude. Němci se vážně obávají, že by mohl vzniknout požadavek, aby bez komisaře byla země, která lisabonský odklad zamítla nebo v ní dosud nebyl schválen. Proto urychleně mění ústavu, aby v okamžiku jednání o Evropské komisi byli zemí, která nemá ve chvíli jednání o jejím složení formální rest. Podobně zvýšila i polská vláda aktivitu ve vyjednávání s prezidentem Kaczynským.

Pokud Irové v novém referendu na počátku října schválí Lisabonskou smlouvu, stane se Česká republika v EU pověstným jakešovským kůlem v plotě. Bude-li se poté sestavovat komise podle Nice, stane se ČR snadným terčem požadavku, aby bez komisaře byla právě ta jediná země, která nestihla odklad tohoto pravidla schválit... Cesta vpřed je jednoduchá. Spočívá v podpisu Lisabonské smlouvy.

Autor: Jiří Havel
Poslanec Europarlamentu za ČSSD

Další články v rubrice

5 důvodů, proč Brusel čeká horký podzim

Marie Bydžovská, Euroskop, 31.8. 2015

Příběh francouzských Mistralů. Koupí je Egypt?

Ladislav Havelka, Euroskop, 27.8. 2015

Jeremy Corbyn: změní se postoj labouristů k EU?

Lucie Priknerová, Euroskop, 26.8. 2015