Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

O žárovkách rozhodli členové EU

Martin Stašek, Lidové noviny, 28. srpna 2009

Komentář Daniela Kaisera (Nekrolog za svobodu světla, LN 26. 8.) o stahování klasických žárovek z trhu mohl snadno vzbudit v čtenáři dojem, že nikým nevolení a vzdálení (anžto bruselští) úředníci Evropské komise mají jediný cíl - trápit společně s nadnárodními korporacemi nebohé občany v jednotlivých členských státech zakazováním všeho možného, tentokrát žárovek. Dovolím si tedy k některým skutečnostem uvedeným ve zmíněném článku poskytnout doplňující informace a osvětlit tak rozhodnutí, které kromě členských států EU přijaly například i USA, Austrálie či Švýcarsko.

Daniel Kaiser pracuje s pojmem Brusel, oblíbeným klišé pro ty, kdo chtějí navodit obraz EU jakožto jakési tajemné, neproniknutelné a zcela svévolně rozhodující velmoci. Vězte však, že o pozvolném stahování klasických žárovek rozhodli zcela transparentně zástupci všech členských států: nejprve vedoucí představitelé členských států (včetně Mirka Topolánka), kteří na zasedání Evropské rady v březnu 2007 vyzvali Evropskou komisi „k urychlenému předložení návrhů, aby bylo možné přijmout požadavky na zvýšenou energetickou účinnost kancelářského a pouličního osvětlení do roku 2008 a žárovek a jiných forem osvětlení v domácnostech do roku 2009" (citace ze závěrů onoho zasedání Evropské rady dostupných na internetu).

Klasické vláknové žárovky o příkonu vyšším než 80 W se v zemích Evropské unie od 1. září 2009 přestanou prodávat. Měly by je nahradit úspornější ekologické zářivky. ---Classic 80W and more light bulbs will be banned of shops in EU member states and will be replaced by the new energy-saving bulbs from the 1st of September 2009, Aug. 26, 2009. (CTK Photo/Martin Sterba) 

Článek Daniela Kaisera Nekrolog za svobodu by se spíše mohl jmenovat Jak si rozsvítit v hlavě.  foto čtk

 

V říjnu 2008 pak ministři pro energetiku zasedající v Radě EU, včetně zástupce českého ministerstva průmyslu a obchodu, výslovně vyzvali Evropskou komisi, aby „předložila v roce 2008 návrh nařízení, kterým bude zahájen proces postupného stahování klasických žárovek z trhu". O konkrétní podobě legislativy pak jednali zástupci všech členských států v tzv. regulačním výboru pro ekodesign (ČR byla zastoupena členem Státní energetické inspekce) na konci roku 2008. A konečné slovo k návrhu nařízení měli opět zástupci členských států v Radě EU a poslanci Evropského parlamentu. Ani jedna z dvou posledně jmenovaných institucí však k návrhu neměla připomínek, a nařízení tak vstoupilo v březnu 2009 v platnost. Toliko k údajné nedemokratičnosti rozhodnutí.

Větší zdravotní rizika nikdo neprokázal Autor v článku rovněž píše, že nařízení vzniklo mj. z popudu výrobců zářivek a že bude mít neblahé zdravotní následky na populaci EU. Nepředkládá ale žádné důkazy o tom, jak výrobci (často se jedná o společnosti vyrábějící současně i klasické žárovky) na jednotlivé účastníky rozhodování působili. A k vysvětlení škodlivosti použije v ČR nyní oblíbené slovo „přece". Tvrdí, že většina očařů se „přece" domnívá, že zářivky škodí. Tento poslední dobou tak oblíbený obrat má zjevně vzbudit v čtenáři dojem, že se jedná o všeobecně známý fakt, jehož neznalost je neomluvitelná. Sám autor ale současně přiznává, že jde vlastně o nepodloženou domněnku. Úsporné zářivky jsou ale v evropských domácnostech a podnicích používány již téměř deset let a žádná studie neprokázala, že by pro zdraví představovaly větší riziko než klasické žárovky se žhavícím vláknem.

Na závěr si již dovolím jen upravit chybnou informaci uvedenou v článku - od září 2009 budou z prodeje staženy klasické žárovky (se žhavícím vláknem) s příkonem 100 a více wattů, nikoli 80 wattů, jak uvedl autor.

Autor: Martin Stašek
tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR

Další články v rubrice

5 důvodů, proč Brusel čeká horký podzim

Marie Bydžovská, Euroskop, 31.8. 2015

Příběh francouzských Mistralů. Koupí je Egypt?

Ladislav Havelka, Euroskop, 27.8. 2015

Jeremy Corbyn: změní se postoj labouristů k EU?

Lucie Priknerová, Euroskop, 26.8. 2015