Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daňová diskriminace cizinců? Projekt EU na rok 2014

Marie Bydžovská, Euroskop, 24.1. 2014

Evropská komise zahájila přezkum daňových politik členských států EU, aby zjistila, zda nedochází k diskriminaci lidí, kteří se přistěhují z jiných zemí EU. Projekt má trvat po celý rok 2014.

„Předpisy EU mluví jasně: všichni občané EU musí mít v rámci jednotného trhu stejná práva. Nemůže docházet k diskriminaci a právo pracujících na volný pohyb nesmí být omezeno. Vůči občanům tedy máme povinnost zajistit vtělení těchto zásad do daňových předpisů všech členských států,“ vyjádřil se o plánu komisař pro daně Algirdas Šemeta.

Mobilitu pracujících na vnitřním trhu považuje Brusel za jednu z klíčových cest, jak podpořit růst ekonomiky a zaměstnanosti v Evropě. Argumenty opírá mimo jiné o studii „Zaměstnanost a sociální rozvoj v Evropě za rok 2011“, která došla k závěru, že příchod pracovníků z nových členských zemí EU přispěl k růstu HDP v 15 „starých zemích EU“ o 55 miliard eur, tedy asi jedno procento.

Volný pohyb: Největší přínos integrace


V současnosti v jiném členském státě pracují a žijí 3 % pracovníků EU (9,5 milionu lidí). Další 1,2 milionu osob pracuje v jiné zemi Unie, než v které žije. Volný pohyb (tedy možnost žít, pracovat a studovat kdekoli v Unii) je právo EU, které Evropané v průzkumech veřejného mínění deklarují jako benefit evropské integrace, kterého si nejvíce váží. Podle průzkumu Eurobarometr se více než dvě třetiny Evropanů (67 %) domnívají, že volný pohyb osob v rámci EU má ekonomický přínos pro jejich zemi

Za jeden z hlavních důvodů, jenž brání občanům, aby se odstěhovali do jiného členského státu a hledali si tam práci, považuje ale Komise právě daňové překážky. Ty mohou vyvstat v zemi původu nebo v novém bydlišti. Občané z jiných členských států EU mohou být znevýhodněni například tím, že nezískávají stejné daňové odpočty nebo daňové výhody jako domácí občané. Také mohou být poškozeni při výpočtu příspěvků do důchodového zabezpečení či při zdanění jejich investic či jiných aktivit.

Komise se nechce při přezkumu soustředit pouze na pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné, ale i na ostatní, jako třeba důchodce nebo studenty.

Migrace v EU vyvolává kontroverze


Iniciativa však přichází v době, kdy se volný pohyb pracovníků stal v EU kontroverzním tématem. A to především ve Velké Británii a v Německu. Od začátku letošního roku se otevřely dveře na pracovní trhy celé EU dvou nejchudším zemím EU, Bulharsku a Rumunsku, což ve zmiňovaných západních zemích vyvolalo obavy před přílivem levných pracovníků a před migrací za sociálními dávkami.

Na konci listopadu britský premiér David Cameron navrhl, aby byl přístup k dávkám pro nové imigranty dále omezen, a v německé koaliční smlouvě jsou zmíněna opatření na omezení „migrace chudoby“. Občané EU z jiných členských zemí nicméně sice mají nárok na sociální dávky, avšak musí nejdříve splnit požadované podmínky.

Britský premiér a jeho Konzervativní strana přicházejí i v současnosti s dalšími návrhy, jak omezit příliv občanů ze zemí EU. Od 1. dubna mají ve Velké Británii platit nová pravidla, podle kterých občané z jiných zemí EU nebudou moci žádat o podporu v nezaměstnanosti a současně příspěvek na bydlení.

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop

Další články v rubrice

Vše o evropské demografii nově najdete na jednom místě!

Evropská komise, Euroskop, 07.05.2021

5 důvodů, proč Brusel čeká horký podzim

Marie Bydžovská, Euroskop, 31.8. 2015

Příběh francouzských Mistralů. Koupí je Egypt?

Ladislav Havelka, Euroskop, 27.8. 2015

Jeremy Corbyn: změní se postoj labouristů k EU?

Lucie Priknerová, Euroskop, 26.8. 2015